PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Bildeling blir enklere

Bildeling blir enklere

Nye retningslinjer og flere parkeringsplasser skal gjøre gjøre bildeling mer tilgjengelig for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bildeing

Hva er bildeling? 

Bildeling er et alternativ til privat bilhold som gir bedrifter og privatpersoner, tilgang til bil etter bestilling der de betaler etter bruk. 

Dette er både positivt for den enkeltes lommebok, samtidig som bildeling også bidrar til å redusere miljøbelastningen av biltransport. Studier viser at de fleste husholdninger som går fra å eie egen bil til å dele, reduserer sin bilbruk med omtrent en tredel. Dessuten er elbilandelen i bildelingsordninger høyere enn i bilparken ellers.  

Nye retningslinjer for bruk av offentlige parkeringsplasser til bildeling i Stavanger 

Stavanger kommune åpner nå for at alle bildelingsoperatører kan søke om å få tildelt gratis offentlig parkeringsplass for bildeling. Det betyr at alle interesserte offentlige og private bildelingsoperatører og leiebilfirmaer kan reservere dedikerte parkeringsplasser og sonekort i boligområder.

Flere parkeringsplasser blir øremerket bildeling, og bedrifter som tilbyr bildeling må søke om å få bruke dem. Til sammen blir det 21 parkeringsplasser på gateplan (hvorav fire plasser har lademulighet i dag) og 16 parkeringsplasser med lademulighet i parkeringshusene P-Jernbanen, P- Jorenholmen og P-Forum. Lading må bildelingsoperatørene betale selv. 

Når parkeringsplassene og sonekortene skal tildeles bildelingsoperatørene vil det gjøres en helhetsvurdering, hvor blant annet de mest miljøvennlige bilene blir prioritert.

Bildelingsoperatørene må søke om å få tildelt parkeringsplass hos Stavanger Parkering, og tillatelsen gjelder for ett år om gangen. 

Søknadsfrist er 18. mai 2021 

Flere parkeringsplasser til bildeling på gateplan og ved mobilitetspunkt 

Antall offentlige parkeringsplasser til bildeling på gateplan økes nå fra seks til 21 plasser. Hvor mange av disse parkeringsplassene som blir tatt i bruk vil være avhengig av bildelingsoperatørenes etterspørsel. 

I første omgang er det øremerket fem nye parkeringsplasser for bildeling på tre planlagte mobilitetspunkter i Stavanger. Det blir to plasser ved Varden kirke, en ekstra plass Olav Kyrres gate og to plasser  Tjensvolltorget 

Fra før er seks parkeringsplasser på gateplan reservert til bildeling, to plasser i Olav Kyrres gate, to plasser i Kongsteinsgata og to plasser i Hillevåg. Parkeringsplassene i Olav Kyrres gate og ved Hillevåg torg har lademulighet. Lading må bildelingsoperatørene betale selv. 

Gratis parkering med lademulighet i parkeringshus 

I tillegg tilrettelegges det for åtte parkeringsplasser med lademulighet i parkeringshuset P-Jernbanen, fire plasser i P- Jorenholmen og fire plasser i P-Forum. Lading må bildelingsoperatørene betale selv. 

Les mer på www.stavanger-parkering.no/bildeling.  

Kontaktpersoner:

Informasjon om bedre tilrettelegging for bildeling i Stavanger kommune:

Imme Dirks Eskeland, rådgiver klima og miljø, tlf: 51 50 82 52 - imme.dirks.eskeland@stavanger.kommune.no

Tildeling av reserverte oppstillingsplasser for bildeling:

Maid Eikeland, fagansvarlig parkering Stavanger parkering KF, tlf: 911 33 099 - maud.eikeland@stavanger-parkering.no