PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Boganes sykehjem blir kommunalt

Boganes sykehjem blir kommunalt

Etter å ha blitt drevet av tre ulike kommersielle aktører siden starten i 2006 er Boganes sykehjem nå blitt kommunalt sykehjem nr. 11 og virksomhet nr. 40 i helse og velferd.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Gruppe på fem personer samlet på Boganes i anledning at kommunen overtar sykehjemmet.

MARKERING PÅ BOGANES SYKEHJEM: Fra venstre leder utvalg helse og velferd Sølvi Ona Gjul, HR-rådgiver Agnethe Sukkestad, fungerende virksomhetsleder på Boganes sykehjem Susanne Lindland, virksomhetsleder i permisjon Jannike Tveiten med Daniel (5 mnd.) på armen og direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Attendo vant anbudskonkurransen om drift av Boganes sykehjem i 2017. En fireårs kontrakt med Stavanger kommune ble inngått med oppstart 1. april 2018. Etter knappe to år ba imidlertid Attendo Stavanger kommune om en gjensidig oppsigelse av kontrakten. Driften av sykehjemmet var blitt betraktelig mer kostbar enn det Attendo hadde sett for seg. Formannskapet fattet vedtak 2. april i år om at Stavanger kommune skulle overta driften i en virksomhetsoverdragelse. Tirsdag 30. juni kunne direktør helse og velferd Eli Karin Fosse og leder for utvalg for helse og velferd Sølvi Ona Gjul ønske Boganes velkommen til Stavanger kommune, 14 år etter at sykehjemmet sto ferdig.

Ble ønsket velkommen

-Vi er glade for å ønske dere velkommen til Stavanger kommune. Mange har gjort en stor innsats for å få dette til, midt i koronaen. I helse og velferd har vi ett felles oppdrag; innbyggere som trenger det skal få helse- sosial- og velferdstjenester av god kvalitet innenfor de økonomiske rammene vi har, på en måte som gjør at de ansatte har arbeidsglede. Tusen takk også til Attendo for at overdragelsen har gått så greit, sa Eli Karin Fosse som nå kan telle 40 virksomheter i sin portefølje.

-Det er en merkedag for Boganes at sykehjemmet blir helt og fullt kommunalt. En stor takk for innsatsen til alle. Du som jobber her er gull! Koronasituasjonen har vist hvor avhengige vi er av dere som jobber her. Det har vært en krevende tid, men enda er ingen smittet av covid-19 på sykehjemmene, sa Sølvi Ona Gjul.

Spisskompetanse på palliasjon

Boganes sykehjem har totalt 56 langtidsplasser og en lindrende enhet med åtte plasser for palliasjon. Stavanger kommunes kompetansesenter for palliasjon (kreftomsorg og lindrende behandling) er også lagt til Boganes. Sykehjemmet har siden oppstarten i 2006 blitt drevet av tre ulike kommersielle aktører; Norlandia Care AS, Aleris omsorg og Attendo som vant i konkurranse med fem andre tilbydere.

Blir som før

På grunn av covid-19-pandemien kunne ikke representantene fra Attendo være til stede under markeringen av at Boganes går over til å bli et kommunalt sykehjem. Virksomhetsoverdragelsen får ingen videre betydning for beboere, pårørende og ansatte. Boganes har hele tiden jobbet tett sammen med Stavanger kommune og har følt seg inkludert i den tiden kommersielle aktører har drevet sykehjemmet. Kommunedirektøren anbefalte i saken som var oppe i formannskapet at Boganes sykehjem nå forblir på kommunale hender for å skape ro og stabilitet.