PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Disse får korona-midler

Se hvilke bedrifter som får korona-midler

Fra tatoveringer til mat i verdensklasse: Nesten 4 millioner kroner skal fordeles på næringslivet i Stavanger. Det ble søkt om midler til 70 prosjekter, av disse blir 19 anbefalt til å motta midler.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Noen av bedriftene som har fått korona-støtte var invitert til rådhuset 28. oktober 2020 for å fortelle hva midlene skal brukes til. Bilde av representanter.

Noen av bedriftene som har fått korona-støtte var invitert til rådhuset 28. oktober 2020 for å fortelle hva midlene skal brukes til. På bildet, fra venstre: Jørund Østbø-Bjåstad (Hove West), Wenche Hansen (Guidecompaniet), Sveinung Hove (Hove West), Tsvetlina Sofeva (Sirkus Renaa), ordfører Kari Nessa Nordtun, Sven Erik Renaa (Sirkus Renaa), Thorbjørn Jensen (Kaefer Energy) og næringssjef Anne Woie.

- Dette viser at det er mange som vil, men det er også mange som trenger ekstra bistand i denne tide, sier næringssjef Anne Woie.

Næringssjefen foreslår at disse bedriftene mottar støtte

Tittel på søknad 

Søker 

Innstilling 

Beskrivelse 

Sirkus Renaa-prosjektet, ny næringsutvikling og økonomisk aktivitet 

Sirkus Renaa-fabrikken AS 

800 000 

Sirkus Renaa er en idè som har spiret fra Renaa Restauranter og en stadig utviklende filosofi om smak, håndverk og naturlige råvarer. Det kommer fra et ønske om å skape et samlingssted for omreisende, kulinariske artister som henter inspirasjon fra hele verden, men som plukker råvarer fra dedikerte produsenter i egen region. Sirkus Renaa tar sikte på å verne om matkultur og dermed øke rekruttering til bransjen, bl.a. gjennom å vise frem fagfolk når de jobber. 

Støtte til omstilling høst 2020 

Hove West AS 

500 000 

Forretningsmodellen har tidligere vært fokusert på å levere de tekniske løsningene som trengs for å formidle noe fra en scene, der vi i mindre grad har vært involvert i utformingen av selve innholdet.  En omstilling mot å kunne levere produkter som inkluderer innhold i form av visualisering og bildeproduksjon mener vi vil generere flere oppdrag og sikre videre drift. Les mer om dette i vedlegget. 

Søknad om midler til opplæring 

Kaefer Energy 

500 000 

Vi ønsker å ta mer ansvar for de som ikke har fått læreplass. Ekstraordinære kostnader ifm. lærlinger (Covid-19). Vi ønsker flere lærlinger i bedriften, og målet er å ruste disse godt opp for fast arbeid etter endt læretid. 

Utvikling av nye turer 

Guidecompaniet AS 

300 000 

GC har mistet nesten all omsetning for 2020 grunnet Covid-19 og signalene for 2021 er usikre. Vi må snu oss mot det norske markedet for å overleve og skape ny aktivitet.  Vi har stor kompetanse på å lage turer for utenlandske turister  nordmenn krever et helt annet opplegg. De kjøper ikke en guidet tur men ønsker en opplevelse som de ikke selv kan arrangere. Vårt mål er å ha klart for salg et bredt spekter av turer for det lokale og nasjonale marked før sommeren 2021 

Stavanger Forum-området - utvikling av digitalt salgsmateriell 

Region Stavanger 

250 000 

Stavanger Forum-området skal være et av Norges ledende messe-, idrett og kongressområder, og består av en rekke aktører innen hotell, messehaller, idrettsarenaer og konferansefasiliteter. Området kan ta imot opp mot 100 000 gjester (ONS, 2014), fordelt på ca 30 000m2-utstilliing. Dette komplekse "produktet" mangler digitalt materiell (film, video, VR), som viser mulighetene området representerer, i henhold til nye HMS-krav og kunde-behov som resultat av korona-epidemien. 

Søknad om støtte for tilrettelegging av smittevern i driften som følge av covid-19 

FjordEvents AS 

225 000 

Tilrettelegge slik at våre operasjoner kan gjennomføres på en trygg og sikker måte iht gjeldende smittevern. Hensikten er å ivareta smittevern for våre gjester og ansatte. 

 

Historisk Utvikling av Lysefjorden 

Kronengruppen AS 

200 000 

Utviklingsprosjekt for pakkeløsninger på Høgs og Lysefjorden utarbeidet for det nasjonale og internasjonale markedet. Dette med utgangspunkt i båt og opplevelser på fjorden fra Lauvik. Det regionale samarbeidet skal frontes av De Historiske Hotell & Spisesteder etter modellen som ble brukt i Hardanger 2020 med Cidercruise og samspill med lokale produsenter. Dette initiativet ble en stor suksess og regionalt potensial i Rogaland anses som stort! 

Veksttiltak under covid-19 

Creator Makerspace AS 

175 000 

Som følge av covid-19 har det oppstått et konkret behov for omstilling i næringsvirksomhet og støttefunksjoner. Vi ønsker å videreføre en kurs- og møteserie som gir deltakere konkret kompetanseheving og utviklingsmuligheter, og som skaper relevante, verdifulle møteplasser for oppstartsselskaper, vekstselskaper og gründere i situasjonen. Prosjektets mål er å opprettholde, styrke og videreføre tilbudsspekteret til næringsvirksomhet i Rogaland i ny drakt, grunnet covid-19. 

Hjemkjøring fra Stavanger sentrum

Stavanger Sentrum AS

165 000

Forretningsideen er en kollektiv satsning på å styrke virksomheter i Stavanger sentrum, gjennom en felles og kostnadseffektiv hjemkjøring av varer. Målet er at kunder skal finne det attraktivt å velge lokal handel, for derigjennom å sikre driftsgrunnlag for virksomheter, sysselsetting og et vitalt byliv i regionhovedstaden Stavanger - i tråd med regional- og kommuneplanens målsetninger. Innholdet i prosjektet er en hjemkjøringsløsning som konkretiserer og realiserer ideen og målet med prosjektet

Søknad om midler til videre prosjektering av nytt kjøkken hos Attende AS 

Attende AS 

150 000 

Attende etablerte i 2016 storkjøkken. Arbeidet vært en suksess og svært populær arbeidsplass for tiltaksansatte. Flere av våre VTA ansatte har fått jobber eksternt og en AFT har fått fagbrev som kokk. Vi bestemte oss for å utvide, men alt stoppet da covid -19 rammet oss. Vi ønsker nå likevel å rede grunn for videre utbygging og ber om hjelp til å fullføre vår prosjektering slik at vi kan være klar når dette er over og sikre at enda flere får glede av arbeidstreningen dette gir. 

Spiskammerset i Pedersgata 

Pedersgata Utvikling AS 

150 000 

Byens mange småprodusenter av lokal kvalitetsmat mangler kapital og salgsvolum til å skaffe seg egne produksjonsfasiliteter og utsalgssteder med god synlighet for kunder. To er etablert i Pedersgata, og flere ønsker det samme. «Spiskammerset i Pedersgata» har som mål å etablere et felles utstillings- og utsalgssted for de små aktørene, og videre å etablere felles produksjonsfasiliteter. Midlene vil tilfalle aktørene selv ifm innredningskostnader i lokalene. Prosjektet kan startes umiddelbart. 

Støtte til realisering av to lanseringsklare restaurantkonsepter 

Nansen & Co AS 

130 000 

Realisere to restaurantkonsepter, som er klare og som vil sysselsette mange ansatte, som vi på grunn av COVID-19 ikke lenger har penger til å realisere.   I vedlegg er dette beskrevet i mer detalj. 

 

Utvikling for styrket lokal tilværelse 

Retail Solution AS 

100 000 

Selskapet har hovedkontor lokalt i Stavanger. Prosjektet går på å styrke intern kompetanse i selskapet for ytterligere vekst ved lokal tilstedeværelse ved leveranse, utvikling og kundeservice funksjoner til hele landet. Mål: Øke kompetanse ved intern utvikling og styring av støttesystemer.  Videre at organisasjonen klarer å sysselsette ytterligere lokale ressurser for satsning. 

Hotellevents som sysselsetter ansatte og gir ringvirkning til flere i reise-og underholdningsbransje 

Comfort Hotel Square 

80 000 

Mål er å øke aktivitet til egen by/hotell og trenger støtte til å iverksette event  som pakketeres med overnatting. Hovedmålgruppe fritidsreisende og ment som et supplement for bla julebord for bedrifter.  Prosjekt "Easy Events" innebærer bla talkshow, komikershow, events for veldedig formål, minikonserter mm. Arrangementene strekker seg Onsdag tom lørdag hver uke fra Oktober til januar. Mål er 2000+ besøkende som igjen ihht NHOs rapporter gir en ringvirkning på 2400`pr besøkende til region 

Ekstra utsalgssted 

Chili Chocolate AS 

75 000 

Etter bortfall av inntekter fra cruise-/turistnæringen i sommer - i vårt tilfelle spesielt utslagsgivende ettersom vi har samarbeid med Guidecompaniet med guiding av grupper inn i vår produksjon - har vi hatt en betydelig nedgang i disse månedene.  For å kompensere for dette planlegger vi å opprette et ekstra utsalgssted i regionen for å nå flere kunder i lokalmarkedet. Vi ser for oss en butikk på et av de større kjøpesentrene i Stavanger i nov. og des. Dette vil øke antall stillinger med 50% 

Innkjøp av DTG tekstilprinter 

D2 Productions AS 

70 000 

Mål: Tilby kortreist, bærekraftig og miljøvennlige produkter i alle ledd. Et steg nærmere vil være å gå til innkjøp av DTG tekstilprinter så snart som mulig. Vi vil ikke lenger da ha behov for å kjøpe denne tjenesten fra utlandet, og kan tilby dette til kunder lokalt/nasjonalt. Det vil føre til kompetansebygging innad, økning i forespørsler fra kunder da det er få/ingen i omegn som kan tilby dette, og et behov for å ansette flere til produksjon. Vekstpotensialet i å eie slikt utstyr er enormt. 

Utvikling av nye produkter 

Høydepunkt Arrangementsservice 

50 000 

Vi søker herved om støtte til å utvikle nye produkter, for å sikre videre drift.  Herunder jobber vi med et gameshow konsept for maks 200 personer som vi i første omgang ønsker å benytte som julebordskonsept på lokale hoteller. Her må vi bruke tid på å utvikle de forskjellige ideer som vi har, og vi har stort sett ikke inntektsbringende jobber for tiden. Dette vil sysselsette mange personer både hos oss og på lokale hoteller i kommunen, vi tenker konkret på Clarion Hotel Energy. 

 

Love & Pain Tattoo Kunst og Veldedighet 

Love & Pain Tattoo 

45 000 

Fra Love & Pain Jose Brandao. Tattoo-næringen ble hardt rammet under koronautbruddet. Av smittevernhensyn ble vi fratatt muligheten til å utøve yrket vårt, og alle tattoostudio måtte midlertidig stenge i flere måneder. Når vi nå får utøve yrket vårt, så er det under enda strengere hygienetiltak enn tidligere, og i motsetning til andre bransjer så driver vi èn til èn produksjon, så vi kan ikke ta igjen det tapte volumet - utover å jobbe enda hardere. 

Døgnvill på Hjul 

Smagen på Skagen as 

45 000 

Med dagens restriksjoner må vi endre tanken "hvordan få mest mulig gjester?", til "hvordan nå ut til flest mulig gjester?" Døgnvill på hjul vil være et tilbud for de som ønsker en annerledes lunsj eller middag, i trygge omgivelser uten kontakt med andre gjester eller behov for bruk av kollektiv transport. Målgruppen er bedrifter, lag og foreninger i størrelsen 20 til 50 personer, men private areal som stilles disponible. 

Se sakspapirene for møtet.

Kontakt

Anne Woie, næringssjef
anne.woie@stavanger.kommune.no
995 12 623