PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Feiret 500 bosatte flyktninger

Feiret 500 bosatte flyktninger

Flyktningtjenesten markerte nylig at 500 flyktninger er bosatt i kommunen så langt i år.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

En gruppe mennesker forsyner seg med mat og kaker rundt en kjøkkenøy.

Flyktningtjenesten feirer 500 bosatt flyktninger hittil i år.

Stavanger kommune passerte 500 bosatte flyktninger i uke 42. Dette er fem ganger flere bosatte enn i et normalår. I forhold til folketallet ligger Stavanger kommune helt i toppen i landet når det gjelder tempoet på bosettingsarbeidet. Se tall fra IMDi.

Leder for flyktningtjenesten Tor Arne Hartvigsen er svært fornøyd, og takket medarbeidere og kommunale samarbeidspartnere med en markering i flyktningtjenestens lokaler nylig.

-Tusen takk til alle som er med og bidrar til at vi kan holde trykket oppe på bosettingen. Stavanger kommune har aldri bosatt så mange før. Dette har vi klart takket være godt og systematisk samarbeid, sier Hartvigsen.

Oppbemannet

På grunn av krigen i Ukraina ble Stavanger kommune anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 750 flyktninger i 2022, inkludert mindreårige flyktninger. Dette ble senere vedtatt av formannskapet. Tallet inkluderer 110 som kommunen hadde sagt ja til før Ukraina-krisen. For å håndtere anmodningen har flyktningtjenesten siden april oppbemannet med 22 medarbeidere. Disse jobber med bosetting og oppfølging, introduksjonsprogram og som merkantile/støttetjenester.

-Bosettingen er kun starten på kommunens integreringsarbeid. Vi koordinerer og fasiliterer offentlige tjenester og kontakt med frivillig sektor rundt nye familier. Vi jobber med 15-20 ulike nasjonaliteter, selv om hovedvekten nå er relatert til ukrainere, forteller Tor Arne Hartvigsen.

Trenger mange flere boliger

Flyktningtjenesten jobber systematisk videre mot måltallet 750. Fra mai til oktober har Stavanger kommune bosatt 80 flyktninger per måned. Tilgangen på boliger og nye anmodninger fra IMDi vil avgjøre om tempoet på bosettingen blir like høyt framover. Noen av de bosatte flyktningene får kommunale boliger, men hoveddelen leies inn fra det private markedet. Og det trengs mange flere innleide private boliger hvis målet skal nås.

-Blant de ukrainske flyktningene er det mange mindre familieenheter. Det krever et stort antall boliger. Eiendomsavdelingen gjør en utrolig god og viktig jobb, og har klart å leie inn over 150 boliger fra det private markedet. I tillegg har mer enn 100 familier selv funnet og fått godkjent bolig i det private leiemarkedet. Men vi trenger flere boliger, sier Tor Arne Hartvigsen.

Har du bolig til flyktninger?

Kontaktpersoner for medier:
Virksomhetsleder flyktningtjenesten Tor Arne Hartvigsen, 986 53 754.

Kommunalsjef BMU Eiendom Erik Thorsen Hirth, 908 37 395.