PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Foreldre spør - fagfolk svarer

Foreldre spør - fagfolk svarer

Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for støtte og hjelp. Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Svein Olav Kristensen

I foreldrerollen kan det for de fleste oppstå situasjoner man er usikre på hvordan man skal håndtere. I en digital hverdag der det vrimler av mer eller mindre kvalitetsikret hjelpe- og støttetilbud og hundretusener av nettartikler kan det være nyttig med flere profesjonelle offentlige løsninger. Det er bakgrunnen for at den nye tjenesten Foreldrespør.no nå ser dagens lys. Prosjektleder Svein Olav Kristensen er ikke i tvil om at det er behov for tilbudet. 

- I forbindelse med områdesatsingen på Storhaug ble det gjennomført en stor brukerunderundersøkelse blant foreldre i kommunedelen. Over 800 respondenter fikk anledning til å svare, og hele 67 % av svarerne meldte at de har opplevd behov for veiledning, forteller han. 

Nasjonal strategi 

De med barn i barnehagealder og tenåringer var de som klarest meldte fra om behovet.  

- Det var ikke bare behov for noen å snakke med som ble meldt inn. En digital og døgnåpen tjeneste med spørsmål og svar ble nevnt av mange. Vi startet derfor arbeidet med å etablere en slik tjeneste, forteller Kristensen.   

Underveis i prosjektet kom det fram at behov for foreldrestøtte også er noe nasjonale myndigheter har ambisjoner for.  

- I regjeringens strategiplan «Trygge foreldre – trygge barn» er en slik spørsmål- og svartjeneste et foreslått tiltak. Målet i strategiplanen er at løsningen kan knyttes til Bufdirs nettportal - Foreldrehverdag.no. Målet for denne portalen er å bli en fullverdig foreldreportal med kunnskapsbaserte råd og veiledning, sier Kristensen.

Fagfolk svarer 

I spørretjenesten på foreldrespør.no vil foreldre få muligheten til å stille spørsmål om vanlige og uvanlige ting i en families hverdag. Det er fagpersoner som svarer på spørsmålene og du kan selv velge om du vil at svaret skal publiseres så andre kan se det. Alle som stiller spørsmål, gjør dette anonymt. Du vil også finne nyttige artikler og oversikt over tilbud fra kommunen, som du kan ha glede av.   

- Vi har hentet inn og koblet på kompetente fagfolk lokalt, blant annet fra helsestasjonens familiesenter, barnevern og PPT. Men også statlige instanser som familieverntjenesten og Spisskompetansemiljø i Drammen (SKM) er med, sier Kristensen.  

Pilotprosjektet Foreldrespør.no ble lagt ut på nettet 13. oktober og vil ha en testperiode fram til påske 2021, men vil jevnlig evalueres for å videreutvikles underveis i test perioden.  

Kontaktperson: 

Svein Olav Kristensen,917 66 230