PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Helseteam på plass for å hjelpe flyktninger

Helseteam på plass for å hjelpe flyktninger

Et helseteam fra Stavanger kommune er på plass for å ta imot de aller første ukrainske flyktningene som kom til akuttmottaket på Thon Hotel i Stavanger denne uka.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Helseteam for flyktninger i Stavanger

Bak t.v: Lillian Nisja Lundeby, Grethe Hadland, Tone Elin Simonsen Viste, Mette Larsen, Erika Skår, Sissel B Fuglestad, Foran t.v: Susanne Larssen, Eli Fjeld Falnes, Sissel Kleppa, Therese Lie

– Kommunens helseteam vil gjøre en første kartlegging av helsetilstanden til de som kommer til akuttmottaket, for å sikre nødvendig helsehjelp. Flere kan han ha reist fra livsviktige medisiner, noen kan være gravide og skal snart føde, barn kan ha omgangssyke, andre kan ha underliggende sykdommer eller har psykiske plager som følge av krigen og flukten fra Ukraina. Helsekartleggingen er viktig for å sikre rask oppfølging og koordinering av tjenester, forteller helsesjef, Runar Johannessen.

Kommunen sitt helseteam består av lege, psykolog, sykepleier, helsesykepleier og personer med sosialfaglig og flerkulturell kompetanse. Det arbeides kontinuerlig med å ruste opp og utvide helseteamet for å kunne ta imot enda flere flyktninger. Det er spesielt behov for helsesykepleiere og sykepleiere, men andre yrkesgrupper med relevant erfaring er også aktuelle.

Helseteam for flyktninger
Helseteamet skal sikre at flyktningene sine behov for helsehjelp blir dekket. Teamet sørger for førstegangsundersøkelse hos lege, kartlegging av psykososiale plager og henvisning videre ved behov. I tillegg hjelper de med fornying av resepter til faste medisiner, sikrer tuberkulosescreening, gir tilbud om vaksinering og annen helsehjelp.

–  Mange av de flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina er kvinner og barn. Tjenester som svangerskapskontroll og mor-barn-helse fra helsestasjon blir derfor viktig. I tillegg er tilbud om vaksinering knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet og tilbud om polio-, mesling- og koronavaksinasjon vesentlig, når det er mange som er samlet på ett sted. Mange har også sterke psykososiale reaksjoner som følge av det de har opplevd, sier Johannessen.

Stort behov for informasjon
Flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge har samme rettigheter til helsetjenester som befolkningen ellers. Kommunen skal derfor informere om hvordan helsetjenesten fungerer, og hvilke rettigheter de har.

–  Helseteamet skal bidra til at flyktninger og asylsøkere kan benytte seg av de ordinære helsetjenestene i kommunen. Kommunen skal blant annet hjelpe med å søke om fastlege hos Helfo. Kommunen ruster seg nå for å håndtere legebehovet frem til de får tildelt egen fastlege, sier Johannessen.

Det er et mål at det skal være tolk til stede under alle konsultasjonene, og kommunen arbeider nå med å få på plass tilgjengelige tolkeressurser. Informasjon om helserettigheter og rett til tolk er tilgjengelig på helsenorge.no. Her er informasjonen også tilgjengelig på ukrainsk og russisk.

Bosetting av flyktninger
Flyktningene som er akuttinnkvartert på Thon hotel i Stavanger er der i påvente av å bli bosatt i Norge. Det er ikke sikkert at alle blir bosatt i Stavanger eller i Stavanger-regionen.

Stavanger kommune er bedt om å bosette 750 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige, i løpet av 2022. Kommunen legger nå planer for å bygge opp tjenesteapparatet for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina framover. Dette dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud.

Kontaktinfo helseteam for flyktninger