PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Her er Stavangers byarkitekt

Her er Stavangers byarkitekt

Henrik Lundberg er ansatt i den nyopprettede stillingen som byarkitekt. Han starter i august.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Henrik Lundberg fotografert i Vågen i Stavanger. Foto: Sigrun Sætrevik

– I tillegg til å være en dyktig fagperson, er Henrik Lundberg en uredd og tydelig stemme med et stort engasjement for arkitekturens rolle i byutviklingen. Han vil være en viktig støttespiller – og en utfordrer – for alle som bryr seg om byen, sier byggesakssjef Sven Norland.

Mens Byantikvaren våker over den eldre og verneverdige bebyggelsen, skal Byarkitekten være en ombudsmann for den nye bebyggelsen.

Henrik Lundberg er utdannet sivilarkitekt og kommer fra KAP Kontor for Arkitektur og Plan, som han var med på å starte i 2001. Han gleder seg til å ta fatt på oppgavene i august.

– Det første jeg vil gjøre, er å snakke med både arkitektstanden og eiendomsutviklere om hvilke forventninger vi har til hverandre. Jeg vil være en tydelig figur internt i kommunen, men også ut mot innbyggerne og næringslivet: En person som det er lett å komme i kontakt med, og som deltar i debatter og sosiale medier. Det er mange måter å være synlig på; i Bergen sitter byarkitekten i et butikklokale i sentrum. Jeg er opptatt av at det må være lav terskel for å komme i kontakt med meg.
 
Byarkitekten skal ikke løse alt alene, men være en igangsetter, heve forventningene og løfte tekningen om byen. Han skal også være en ressurs internt, og samhandle tett med kompetansemiljøene i kommunen.

– Jeg skal konkretisere Stavangers nye arkitekturstrategi og få på plass praktiske verktøy som gjør det lettere å måle om prosjektene er gode nok.

Henrik Lundberg vil også jobbe for å øke bestillerkompetansen i kommunen.
– Stavanger kommune er jo en stor utbygger, og gjør mye bra innen klima- og miljømessig bærekraft. Men andre dimensjoner er også viktige, og her mener jeg kommunen har litt å gå på. Gjennomtenkt arkitektur kan løse mange samfunnproblemer!

Stavangers nye byarkitekt er opptatt av at arkitekturfaget hele tiden er i utvikling. Han vil være en pådriver for kunnskapsbygging og ser for seg samarbeid med et bredt spekter av byutviklingsaktører om utstillinger, fagkonferanser og arrangementer. Han ser et stort potensial i kommunens digitale bymodell, som gjør det lettere å se for seg hvordan planlagte bygg kommer til å ta seg ut i bybildet. Samtidig har han tro på fysiske modeller som dialogverktøy og møteplass.

– Og byens arkitekturhistorie er faktisk ikke skrevet! Dét må vi få gjort noe med!

Kontaktinfo for media
Henrik Lundberg, byarkitekt fra august, tlf. 97 02 38 86
Sven Norland, byggesakssjef, tlf. 47 97 33 27 

Pressebilde til nedlasting