PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. HØP 2019 - 2022. Rådmannens tilleggsinnstilling

Handlings- og økonomiplan 2019-2022: Rådmannens tilleggsinnstilling

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Rådmannen la 5. oktober fram forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022. Rådmannens forslag var basert på signaler regjeringen kom med i kommuneproposisjonen 2019 i mai og vurderinger lokalt. Regjeringen la 8. oktober fram forslag til statsbudsjett for 2019. Regjeringens forslag fører til noen endringer fra forutsetningene rådmannen la til grunn for sitt forslag. Endringene fremmes nå i en tilleggsinnstilling, hvor konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett er innarbeidet.

Endringer

Regjeringens forslag til ytterligere skatteletter og endring i kommunalt skattøre faller uheldig ut for Stavanger kommune og medfører en netto reduksjon i de frie inntektene. Det økonomiske handlingsrommet i driften til Stavanger kommune blir redusert med om lag 22,6 millioner kroner i 2019 og opp mot 25,0 millioner kroner i 2020. Forslag til saldering innebærer i all hovedsak et lavere kostnadsnivå, primært på sentrale og felles poster. Driftstjenestene og investeringene opprettholdes som før.

Her kan du finne tilleggsinnstillingen med mer informasjon og oppdaterte oversikter.