PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Søk om midler til sommerferietilbud

2019: Søk om midler til sommerferietilbud

Organisasjoner, idrettslag og andre aktører inviteres til å søke om midler for å gjennomføre sommerferietilbud.  Det er satt av  10 millioner kroner til aktivitetstilbudene og søknadsfrist er 1. juni.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kulturaktører kan stå for arrangementer og søke på ordningen. Det samme gjelder kommersielle aktører. Kommunene ønsker et mangfold av sommerferietilbud til barn og unge i Stavanger. Aktiviteter der flere ulike aktører samarbeider om å gi barn og unge tilbud, vil bli prioritert. 

Aktivitetene skal først og fremst rettes mot barn og unge, men det kan også arrangeres tilbud for hele familier.Det kan være aktiviteter som strekker seg over flere dager, men også kortere arrangementer. Målet er at barn og unge skal  bruke sin fantasi, være i bevegelse, få ny kunnskap og kjekke opplevelser. 

Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter der påmelding allerede er gjennomført 

Midlene skal dekke alle utgifter til aktivitetene som tilbys gratis til deltakerne.  

Stavanger kommune ønsker at barn og unge i alle bydelene skal få tilbud i sine nærområder. Det er også mulig å ha aktiviteter på tvers av kommunedelene. 

Koronapandemien krever at det tas hensyn til smittevern. Det er derfor også ønskelig at aktivitetene ikke krever lange reiser. 

Følgende tiltak prioriteres ved tildeling:   

- Tilbud hvor flere aktører har gått sammen.   

- Forskerskole, språkkurs og fordypning i skolefag   

- Aktivitetstilbud for barn med innhold av læring   

- Tilbud som gir stimulering av sanser og inntrykk, kulturelle opplevelser for barn, inkludert   

produksjoner som inkluderer profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere.   

- Tilbud med fysisk aktivitet kombinert med hjelp til oppdatering av skolerelaterte fag og  oppgaver.   

- Idrettslige tiltak  

Organisasjoner som får innvilget søknad, men som får for få deltakere/påmeldte til å gjennomføre tiltaket, kan få refundert planleggingskostnader.   

Dersom det er søkt midler fra stiftelser og lignende til tiltaket, og det blir gitt støtte fra disse i tillegg til støtte fra Barnas sommer, skal beløpet betales tilbake til kommunen – om ikke slike midler er brukt til å skape ytterligere aktivitet enn beskrevet i søknaden. En slik utvidelse skal i så fall godkjennes av kommunen.  

Kontaktpersoner i ordningen:  

Kulturaktører: Helene Ødegaard, helene.odegaard@stavanger.kommune.no tlf.:   

Idrettsaktører: Monika Eie, monika.eie@stavanger.kommune.no tlf.:   

Frivillige lag og organisasjoner og andre aktører: Kristine B. Bjerkestrand, kristine.b.bjerkestrand@stavanger.kommune.no tlf.: 41210114.  

Søkere vil få tilbakemelding innen 8.juni.   

Rapporteringsfrist er 1. oktober.