PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kommunen over på biogass

Kommunen over på klimanøytral biogass

Stavanger kommune har gått fra naturgass til klimanøytral biogass til oppvarming av bygg og idrettsanlegg. Det gir 230 tonn mindre CO2 til atmosfæren årlig.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

En collage av bygg og anlegg som delvis bruker biogass til oppvarming. Gamlingen svømmeanlegg, Sølvberget kulturhus, Storhaug idrettshalg og svømmehallen.

Gamlingen svømmeanlegg, Sølvberget kulturhus, Storhaug idrettshall og Stavanger svømmehall er delvis oppvarmet av biogass.

Kommunen har 13 gassanlegg ved idrettsanlegg, skoler og institusjoner, der naturgass har vært brukt som energikilde for oppvarming. De fleste steder har gassen ikke vært hovedkilde for energien som brukes, men den trengs for å produsere tilleggsvarme på ekstra kalde dager.

Til sammen produserer kommunen over én million kilowattimer varme ved hjelp av gass. Anleggene ved Sølvberget, Gamlingen og Storhaug idrettshall er blant de større.

Koster å være klimavennlig

De fleste gassanleggene ble i sin tid konvertert fra fyringsolje til naturgass. Men nå er det klimanøytral biogass som gjelder.

Biogassen kommer fra IVARs renseanlegg i Mekjarvik og på Grødaland. Gassen lages når matavfall og annet organisk avfall fra landbruk, fiskeoppdrett og næringsmiddelindustri råtner.

Det koster ingenting å konvertere et gassanlegg fra naturgass til biogass, men i innkjøp er biogassen nær halvannen gang dyrere. Prisen varierer, som strømprisen. For kommunale virksomheter som bruker gass betyr omleggingen til klimanøytral energikilde totalt rundt 330 000 kroner i økte utgifter.

Kloakk og biogass varmer svømmehallen

I tillegg til de 13 anleggene som nå er konvertert fra naturgass til biogass, bruker kommunen biogass som spisslast på kalde dager i den nye energisentralen som forsyner Stavanger svømmehall og kommunens administrasjonsbygg med varme.

Det meste av varmen kommer fra gjenvunnet energi fra kloakk som strømmer i en tunnel under Løkkeveien.

Medregnet dette anlegget, sparer kommunen atmosfæren for 590 tonn CO2 årlig ved å varme opp bygg og bassenger klimanøytralt.

Søker klimavenner på Forum-området

Det var i november 2018 bystyret vedtok at kommunens gassanlegg skulle over på biogass. I tillegg ønsker bystyret at også energisentralen i Stavanger Forum-området konverterer til biogass.

Anlegget leverer energi også til blant andre Stavanger ishall, DNB Arena, Scandic Forum Hotel og Clarion Energy hotel. De må være med om Stavanger Forum-anlegget skal bli klimanøytralt.

Kommunen vil ta kontakt med de andre kundene av varme fra Forum-anlegget, i håp om at de også vil betale mer for varmeenergien de kjøper, mot at klimautslippet går ned.

Bystyret i Stavanger vedtok i november en klima- og miljøplan der målet er å kutte klimagassutslippene i kommunen med 80 prosent fram mot 2030.