PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kommunen vil hjelpe unge som faller utenfor

Kommunen vil hjelpe unge som faller utenfor

Kommunen er fortsatt preget av koronapandemien etter 1. tertial 2021. Høyt smittetrykk har ført til skjenkestopp og strenge smitteverntiltak innenfor kultur og idrett. Skoler og barnehager har vært på rødt nivå over en lang periode.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Les hele tertialrapporten her.

– Langtidseffektene av de strenge smitteverntiltakene kan vi bare så vidt begynne å se konturene av. Skolene i Stavanger melder om en betydelig økning i elever som strever med psykisk uhelse og utenforskap. Dette er bekymringsfullt, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Kommisjon skal hjelpe unge som faller utenfor

Det er opprettet en kommisjon som skal se på omfanget av ungt utenforskap. De skal også kartlegge konsekvensen av pandemien på unge i Stavanger og foreslå tiltak for å hjelpe de unge som faller utenfor. Det foreslås også å bevilge penger til en tiltakspakke rettet inn mot elever som strever med psykisk uhelse og utenforskap.

Økning i brukere av hjemmebaserte tjenester

Også blant de eldre ser man konturene av at koronapandemien har satt sine spor. Hjemmebaserte tjenester har hatt en 10 prosent økning på antall brukere i de tyngste kategoriene fra 2020 til 2021. Årsaken til dette er sammensatt, men det er indikasjoner på at isolasjon og inaktivitet har gitt funksjonsfall blant brukere, særlig de som bor alene. Det forventes en økning i pleiebehov i 2021.

Utgiftene vokser mer enn inntektene

Kommunens utgifter, særlig knyttet til koronapandemien, er større enn inntektene. Det er anslått at de samlede driftsutgiftene ved årets slutt kan bli 177 millioner kroner høyere enn gjeldende budsjett. Dette gjelder i stor grad koronarelaterte utgifter, men også innenfor ordinær drift. Spesielt innenfor helse og velferd er det forventet merforbruk. Koronakostnadene er foreløpig ikke fullfinansiert av staten. Det er anslått at det gjenstår om lag 73 millioner kroner som foreløpig ikke er finansiert.

Går mot en normalisering av samfunnet

Hvordan situasjonen vil se ut på slutten av året avhenger blant annet av hvor raskt befolkningen blir vaksinert og smitteverntiltakene kan opphøre.

– Mye tyder på at vi går mot en normalisering for samfunnet i løpet av sommeren, men for kommuneorganisasjonen fortsetter arbeidet med smittesporing og vaksinering utover høsten. I tillegg er det usikkert hvilke konsekvenser pandemien vil ha for kommunens tjenester på lengre sikt, sier Vareide.

---

Kontaktpersoner for media:

Kommunedirektør Per Kristian Vareide, mobil 93012291
Direktør økonomi og organisasjon Kjartan C. Møller 90080756