PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Lite tyder på dårlig byluft fra cruiseskip

Lite tyder på dårlig byluft fra cruiseskip

Resultater til nå fra målinger av luftkvaliteten i Vågen-området viser at cruisetrafikken til Stavanger ikke bidrar vesentlig til dårlig byluft.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Cruiseskip til kai i Stavanger

Kommunalstyret for miljø og utbygging bestemte i vår at luftkvaliteten i Vågen skulle måles for å finne ut om cruisetrafikken bidrar til dårlig luftkvalitet.

De foreløpige resultatene av målingene fra februar 2018 til og med juni 2018 viser gjennomsnittsverdier som ligger under kravene for god luftkvalitet i forurensingsforskriften. Målingene pågår fortsatt og vil vare fram til februar 2019.

Dataene innhentes ved hjelp av såkalte passive prøvetakere, som samler oksider av nitrogen i en kjemisk løsning som blir analysert i laboratorium. Resultatet gir én månedlig gjennomsnittsverdi for hvert målested.

I juni 2018 ble det i tillegg satt opp en mikrosensor for registrering av luftforurensning i Vågen. Mikrosensorer er så langt ikke godkjent til bruk for å kunne gi helseråd, fordi det er usikkerhet knyttet til måleresultatene. Kommunen tester ut denne måleren for å få erfaringer som kan tas med i videre arbeid med måling av luftkvalitet. 

De foreløpige resultatene fra mikrosensoren viser også i all hovedsak tall under grenseverdiene.