PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Mer heltid ga mindre sykefravær

Mer heltid ga mindre sykefravær

– Det er på tide å la alvoret synke inn. Bemanningskrisen vi står ovenfor i helse- og omsorgstjenesten er helt reell, og den er her nå. Allerede i 2030 vil vi trenge 25 prosent flere årsverk innen helse og omsorg. Samtidig blir det stadig færre yrkesaktive per eldre.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Dette sier Stina Løkke, som er direktør for helse og velferd i Stavanger kommune. Hun begynte i jobben i august, men hun vet veldig godt hva hun snakker om. Som tidligere kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune, er hun godt kjent med problemstillingen.

– Alle kommuner sliter med dette nå. Det brukes millioner av kroner på vikarbyrå for å dekke opp for manglende ansatte. Får vi ikke løst dette, må vi snart begynne å kutte i tjenester, sier hun alvorlig.

Flere må jobbe mer
Stina Løkke er ikke i tvil om hva løsningen er.

– Vi må selvsagt gjøre forskjellige ting, men ett av de viktigste grepene vi må gjøre i kommunen, er å skape en heltidskultur. Flere må jobbe mer, og vi må organisere arbeidet på nye måter. 

Portrett av direktør for helse og velferd, Stina Løkke
Direktør for helse og velferd, Stina Løkke

I dag jobber bare 37 % av turnusansatte i helse og velferd i Stavanger kommune i fulle stillinger. Her ligger det en uutnyttet arbeidskraftreserve. På landsbasis anslår man at hvis alle deltidsansatte i alderen 30-60 år jobbet heltid, ville det utgjort over 30 000 flere årsverk.

Årsaken til den store andelen deltidsansatte, er blant annet at man organiserer turnusene på en måte som krever mange deltidsstillinger for å få den til å gå opp. Det kan være stillingsstørrelser helt ned mot ti prosent noen steder. Dette er krevende både for den ansatte og for brukeren, som får veldig mange mennesker å forholde seg til.

Økt stillingsprosent førte til lavere sykefravær

Da Hinna bofellesskap ble etablert i 2021, ønsket ledelsen å tilby noe bedre for både beboere og ansatte. De så derfor på hva de kunne gjøre med turnusen for å øke stillingsstørrelsene.  

I dag jobber alle de faste dag- og aftenvaktene i hundre prosent stilling, og nattevaktene jobber minst 60 % stilling. De ansatte jobber kun hver fjerde helg, men da jobber de langvakter som gjør at de er lenger på jobb når de først er der. Langvakter gjør også at det blir lettere å finne på aktiviteter med beboerne, og de ansatte får mer tid sammen med beboerne.

I tillegg har bofellesskapet noen helgevakter, men alle har fått økt stillingsprosent. Alle helgevaktene jobber nå 43 prosent stilling. Det betyr at de jobber langvakter hver fjerde helg og én vakt hver uke mellom mandag og torsdag. Dette gjør at beboerne kjenner helgevaktene bedre, og de blir bedre kjent med den enkelte beboer. Det gjør det også lettere for helgevaktene å holde seg oppdatert på det som skjer på boligen og de blir i større grad en del av arbeidsfellesskapet.

 – Dette har hatt positiv innvirkning på både kvaliteten på tjenestene våre og på arbeidsmiljøet. Vi ser det igjen på det lave sykefraværet, sier avdelingsleder ved Hinna bofellesskap, Atle Myklebust.

Ansatte ved Hinna bofellesskap
Fornøyde ansatte ved Hinna bofellesskap. F.v.: Elise Z. Evensen, Marius Tjomlid, Andreas Eknes-Hordnes, Atle Myklebust

Siden oppstart har bofellesskapet hele tiden hatt et sykefravær på mindre enn fire prosent, og så langt i 2023 har sykefraværet vært mindre enn to prosent. Dette er unikt i helse og omsorgstjenesten.

– Det er ingen «quick fix» for å få til heltidskultur. Det må jobbes mye med struktur og organisering av arbeidet, slik som Hinna bofellesskap har gjort. I tillegg må det jobbes med kultur. Men det er positivt at flere virksomheter nå tester ut nye måter å organisere arbeidet på, som kan øke heltidsandelen, så jeg har veldig tro på at vi skal få dette til, sier Løkke.

Portrett Stina Løkke

Stina Løkke

Direktør helse og velferd

Mobil:
913 70 515
E-post:
stina.lokke@stavanger.kommmune.no