PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nå er den historiske kultursøknaden sendt

Nå er den historiske kultursøknaden sendt

Rogaland Teater og Stavanger museum er kulturelle bautaer som trenger plass og fasiliteter til å vokse inn i framtiden. Politikerne i Stavanger vedtok å sende søknad om statlig støtte til det historiske kulturprosjektet i Stavanger. Tre dager senere ble søknaden sendt.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Illustrasjon av konseptvalg 2c nytt teater- og museumsbygg. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Konseptskisse. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Utbygging og fornying av Rogaland Teater og Stavanger museum er et ledd i Akropolis-visjonen, som er en prioritert satsing i Stavanger kommunes kommunedelplan for kunst og kultur 2018–2025. Visjonen er et kultur- og byutviklingsprosjekt som peker ut en retning for hvordan den historiske Kannikhøyden kan bevares og fornyes, hvordan kulturinstitusjonene kan videreutvikle seg og styrke sine oppdrag for nåværende og kommende generasjoner, og hvordan Stavanger sentrum kan utvikles. Mandag 19. desember vedtok politikerne i kommunalutvalget enstemmig å sende søknad om statlig støtte.  
 
Et samlet utvalg var enig i at det søkes om statlig støtte til prosjektet, som foreløpig er kostnadsberegnet til 3,4 milliarder kroner. I søknaden ber man om et statlig tilskudd på en tredjedel av dette – altså 1,17 milliarder kroner. 
 
Stavanger kommune har i 2022 gjort en konseptvalgutredning for nytt teater- og museumsbygg i Stavanger. Søknaden som nå er sendt, bygger på det anbefalte konseptet om en samlet utbygging for teateret og museet på Kannikhøyden, der de eldste delene av teaterbygningen og museumsbygningen bevares.   

– Utbyggingsprosjektet som Stavanger kommune nå søker statlig bidrag til, vil bli regionens største kulturløft gjennom tidene. Utbyggingen ivaretar kulturinstitusjonenes egenart og samfunnsoppdrag og gir nye løsninger for sambruk, samarbeid og samarbeid mellom teateret og museet, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.  
 
De nye arealene vil være tilrettelagt for produksjon og formidling av kunst og kultur av høy kvalitet.  

– Samlet sett vil dette gi byen og regionen en ny kulturell møteplass, sier kultursjefen.    

I 2023 skal konseptvalget modnes og utvikles fram mot en arkitektkonkurranse og en reguleringsplan. Stavangers 900-årsjubileum i 2025 vil avsluttes med nedleggelse av grunnstein for nytt bygg, med planlagt åpning i 2030.  

Kristina Ehrenberg-Rasmussen
Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen