PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nå er det Kvernevik sin tur!

Nå er det Kvernevik sin tur!

Kommunen har de siste årene satt inn et ekstra gir i levekårsutsatte områder på Storhaug og i Hillevåg. Nå skal Kvernevik også få et såkalt områdeløft.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Vi vil gi innbyggerne i Kvernevik større muligheter til å skape møteplasser og aktiviteter på egne premisser, sier noen av de som er tilknyttet områdeløftet i Kvernevik: Fra venstre folkehelserådgiver Christel Dahl, Jørgen Grønnevik Hopland fra smartbyavdelingen, Randi-Merete Lode som jobber med innbyggerdialog, prosjektleder Line Møllerop og Jeanette Oseberg, som jobber med sosialt entreprenørskap.

– Vi vil gi innbyggerne i Kvernevik større muligheter til å skape møteplasser og aktiviteter på egne premisser, sier noen av de som er tilknyttet områdeløftet i Kvernevik: Fra venstre folkehelserådgiver Christel Dahl, Jørgen Grønnevik Hopland fra smartbyavdelingen, Randi-Merete Lode som jobber med innbyggerdialog, prosjektleder Line Møllerop og Jeanette Oseberg, som jobber med sosialt entreprenørskap.

– Vi ønsker å legge til rette for flere møteplasser og bedre oppvekstvilkår, og støtte lokale ideer og initiativer. Folk i Kvernevik skal få oppleve at kommunen tar utfordringene på alvor og sikrer en god nærmiljøutvikling, sier Line Møllerop, som er prosjektleder for det nye områdeløftet som starter opp til høsten.

Mye er allerede på gang. Nytt bydelshus åpnet nylig dørene, etterlengtet legesenter er i drift, ny skole og flerbrukshall skal stå klart i 2027. Områdeløftet bringer med seg ekstra pedagoger og familieveiledere, bedre fritidstilbud gjennom blant annet økte åpningstider på fritidsklubben, og fysiske tiltak som belysning og utbedring av grøntområder og gang- og sykkelveier. Det blir også pengestøtte til tiltakslystne velforeninger og andre som vil skape tilbud og møteplasser i nærmiljøet, og en egen støtteordning for gründere med ideer som kan løse utfordringer i nabolaget. Områdeløftet innebærer alt fra datahjelp og bydelshus-kafé, til tiltak rettet mot barn i lavinntektsfamilier.

Det nye områdeløftet i Kvernevik er forankret i en temaplan som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 22. mai. Temaplanen lister opp 44 konkrete tiltak for de neste fem årene.

– Underveis vil vi måle om tiltakene fungerer, eller om vi bør gjøre endringer. I fjor svarte over 1000 innbyggere i Kvernevik på hva de er fornøyde med, og hva som kan bli bedre. Allerede neste år vil vi følge opp med en ny undersøkelse, sier Line Møllerop.

Les hele temaplanen for områdeløftet i Kvernevik her.

Her kan du sjekke levekårsdata for alle kommunedelene og levekårssonene i Stavanger

Kvernevik, med svømmehallen og det nye bydelshuset midt i bildet.
Kvernevik, med svømmehallen og det nye bydelshuset midt i bildet.