PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Navnekonkurranse demenssenter

Navnekonkurranse demenssenter

Stavanger kommune lyser ut navnekonkurranse for det nye demenssenteret som kommer på Ramsvigtunet sykehjem.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Ramsvigtunet sykehjem og omsorgsboliger skal bygges om til et demenssenter som skal stå ferdig 2022/2023. Stavanger kommune ønsker å involvere ansatte, pasienter, brukere, pårørende og andre interesserte i prosessen med å finne nytt navn til senteret. 

Drives som sykehjem

Den demografiske utviklingen i Stavanger tilsier at at det i løpet av få år vil være behov for flere plasser med heldøgns omsorg for personer med demens. Derfor er det behov for å etablere et nytt demenssenter med flere heldøgns plasser enn det Ramsvigtunet har i dag. Det nye senteret skal drives som et sykehjem.

Har du forslag til navn?

Navneforslag sendes til prosjektleder Svein Arne Lindø på epost svein.arne.lindo@stavanger.kommune.no innen fredag 26. oktober. Det beste forslaget blir premier med et gavekort til en bokhandel.
De beste av de innkomne forslagene vil bli sendt til AU/kommunalstyret for levekår som vil fremme forslag til navn for gatenavnutvalget.

Saksgangen

Gatenavnutvalget i Stavanger kommune vedtar offisielle navn på kommunale bygninger. Navneforslaget må også sendes på høring til stedsnavntjenesten på Vestlandet før endelig vedtak. Det understrekes at det kan hende at navnet som endelig vedtas ikke er blant forslagene som er kommet inn via konkurransen.