PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Overskudd på barnehageplasser

Overskudd på barnehageplasser

Rådmannen legger fram sak for kommunalstyret for oppvekst 1. november med anbefalinger om å avvikle driften av fem kommunale barnehagebygg fra høsten 2018.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Befolkningsframskrivningstall per juni 2017 viser en betydelig nedgang i barnetallet i Stavanger. Det er stor overkapasitet av barnehageplasser i byen totalt og i enkelte bydeler. Samtidig er det for få barnehageplasser i andre bydeler.

- For å oppnå en bedre balanse og kunne prioritere flere barnehageplasser i de områdene det trengs, er det nødvendig med tilpasninger ved å avvikle barnehageplasser der det er for mange, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Foreslår å avvikle fem bygg

Forus-området har størst overskudd av barnehageplasser. Tasta og Hundvåg har også noe overdekning, mens sentrumsnære områder på Storhaug og Våland har for få plasser.  I tillegg til avvikling av ca. 40 plasser i Kvitodden barnehage i Hundvåg bydel, som oppvekststyret vedtok i dimensjoneringssaken i januar 2017, foreslår rådmannen å avvikle driften av disse fire kommunale barnehagebyggene fra høsten 2018:

  • Hinna bydel: Bamsefaret barnehage avdeling Ulsberget og Djupamyrå (om lag 90 plasser) og Mariamarka barnehage avdeling Soria Moria (om lag 45 plasser).
  • Tasta bydel: Triade barnehage, avdeling Veden (om lag 30 plasser)

Styringsrett over kommunale barnehager

Stavanger kommune kan kun redusere plasser i barnehager kommunen har styringsrett over. Private barnehager blir ikke berørt av neddimensjonering samme måte som de kommunale barnehagene. Private barnehager i områder med overkapasitet kan likevel ha mindre etterspørsel og bli nødt til å justere barnetallet etter det.

Ingen står uten barnehageplass

Rådmannens forslag om avvikling av barnehageplasser berører en del familier. Barnehagesjefen presiserer at ingen barn skal stå uten barnehageplass. Barn i de aktuelle barnehagene får prioritet og blir tildelt plass i andre barnehager før hovedopptaket starter. Foreldre får komme med ønske om ny plass. Styrer og opptakskontoret samarbeider om å finne gode løsninger for alle familier.

Rutiner for å følge opp ansatte

De ansatte som blir overtallige vil bli ivaretatt. Målet er å tilby alle overtallige ny jobb innen barnehageområdet. Stavanger kommune har kriterier for overtallighet og gode rutiner for å følge opp ansatte som ufrivillig må skifte arbeidssted. Barnehagesjefen beklager ulempen dette medfører for berørte familier og ansatte.

- Jeg er opptatt av at vi bruker de gode rutiner vi har utarbeidet for å ivareta den enkelte i den krevende prosessen vi har foran oss, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.