PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nominert til frivillighetspris

Nominert til frivillighetspris

Stavanger kommune er nominert til prisen Årets frivillighetskommune som deles ut 5. desember.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Frivillige ved Tante Emmas Hus, jpg

Tante Emmas Hus

- Det er utrolig hyggelig å bli nominert. Samtidig er dette en inspirasjon i det arbeidet vi skal i gang med. Vi skal rullere strategiplanen for frivillighet til neste år samtidig som vi skal slå oss sammen med nabokommunene Finnøy og Rennesøy, sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe.

KS og Frivillighet Norge opprettet prisen «Årets frivillighetskommune» i 2016. De to andre kommunene som er nominert i år, er Karmøy og Porsgrunn.

Juryen trekker fram at Stavanger kommune har en egen frivillighetspolitikk som ble vedtatt i 2015. De legger også vekt på at kommunen har etablert et eget frivillighetsforum med representanter fra både frivillige organisasjoner og kommunalt ansatte. Kommunen jobber systematisk med å følge opp målene i strategiplanen gjennom en arbeidsgruppe som møtes jevnlig.

Møteplasser

- Vi har fått opprettet flere møteplasser. Frivillighetstorg, Miljøsøndag, arrangement på frivillighetens dag, månedlig dialogkafé, bydelsdager og frivilligsentraler som er lokale møteplasser for frivilligheten i bydelene. Vi arrangerer jevnlig ulike kurs som handler om ledelse av frivillige hvor organisasjoner og kommunalt ansatte møtes, sier Tysdal Moe.

Samarbeid med lag og organisasjoner

Stavanger kommune har inngått samarbeidsavtaler med lokale organisasjoner om drift av tiltak som Frilager (utleie/lån av fritidsutstyr) og Home Start (foreldrestøtteprogram drevet av Frelsesarmeen).

- Vi har et stort mangfold av lag og organisasjoner som er aktive i mange deler av kommuner i mange sektorer. Samarbeidet mellom organisasjoner og kommunen er utstrakt. Neste år skal planen rulleres sammen med Finnøy og Rennesøy, som blir en del av nye Stavanger kommune fra 2020.  En oppgave blir for eksempel å videreføre møtepunkter sammen med de to kommunene, forklarer varaordføreren.

- Stor verdi for den enkelte og samfunnet

Tysdal Moe understreker at det ligger mye god folkehelse i frivillig innsats. 

- Det å delta som frivillig gir en stor verdi for den enkelte og for samfunnet. I høst har vi for eksempel etablert en ny dialogkafé på Sølvberget. På siste treff var hovedtemaet hvordan innvandrere og flyktninger opplever sitt første møte med Norge, sier hun.

Retningslinjene for prisen «Årets frivillighetskommune» baserer seg på hovedelementene i dokumentet «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor», som Frivillighet Norge og KS står bak. Juryen er opptatt av om frivillighetspolitikken er utviklet i dialog med frivilligheten lokalt og forankret politisk, samt om kommunen legger til rette for ulike møteplasser.