PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Norges første borgerpanel med ungdom

Norges første borgerpanel med ungdom

24 elever fra Kristianslyst og Ullandhaug skole har testet en helt ny metode for innbyggerinvolvering i Hillevåg. Prosjektet ungt borgerpanel tar ungdom på alvor og inkluderer dem i viktige problemstillinger som angår både dem og beslutningstakere i kommunen.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

I høst gjennomførte Stavanger kommune, sammen med Pådriv Stavanger, Norges første borgerpanel med ungdom, i Hillevåg kommunedel. Målet var å gi unge muligheten til å påvirke sitt nærområde ved å gi dem verktøy og kunnskap til å kunne gi svar på problemstillinger og gi anbefalinger tilbake til kommunen.

Smørsmålet panelet fikk kunnskap om, diskuterte og tok stiling til var: Hvordan kan vi sammen skape et trygt og attraktivt nabolag?

– Det er spennende å jobbe med nye metoder for medvirkning sammen med ungdom, frivillige og fagpersoner. Det unike i dette prosjektet er utvelgelsesmetoden og kunnskapen ungdommene fikk før de skulle gi en felles anbefaling. Det stemmer det vi sier; vi er smartere sammen, forteller Kristin Kverneland i smartbyavdelingen i Stavanger kommune.

Fem samlinger ga ny kunnskap og arena for medvirkning
24 elever fra Kristianslyst og Ullandhaug skole har deltatt i prosjektet. Av de elevene som ønsket å bidra i prosjektet ble det trukket ut et representativt utvalg av elever i et lotteri, fordelt på skole, trinntilhørighet og kjønn.

Ungdommene som ble valgt ut deltok på fem samlinger etter skoletid. Medvirkningen til ungdommene har kommet til syne underveis ved at de har reflektert, diskutert og til slutt blitt enige om konkrete anbefalinger for å løse oppdraget de ble tildelt: Hvordan kan vi sammen skape et trygt og attraktivt nabolag?

–  Det er gøy å føle at man kan bestemme litt. Jeg visste ikke at det var mulig! sier en av deltakerne i ungt borgerpanel Hillevåg.

Samarbeid på tvers av kommunen og næringsliv
Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune ved smartbyavdelingen, avdeling for byutvikling og områdeløft Hillevåg, SoCentral, Pådriv Stavanger og NTNU. For prosjektet var det viktig å avdekke et reelt behov og en mottaker i kommunen som ønsket innspill til sine arbeidsområder. Pådriv Stavanger er lokalisert i Hillevåg, og derfor ble det naturlig at mottakeren i kommunen skulle være satsingene innen områdeløft og områdeplan i Hillevåg.

I prosjektet har Stavanger kommune hatt ansvar for intern forankring, dialog med skoler og bidratt i gjennomføringen av samlingene.

Anbefalingsrapport overlevert i januar 2022
Resultatene har blitt til en anbefalingsrapport som ble overlevert til områdeplan og områdeløft Hillevåg.

Rapporten viser at det å bruke borgerpanel, egner seg godt til å drøfte problemstillinger som ikke har klare svar, og når det skal tas vanskelige valg. Rapporten presenterer også flere forslag til tema for fremtidige borgerpanel. For eksempel knyttet til psykisk helse hos unge, hverdagen til eldre på sykehjem og problemstillinger knyttet til klima og miljø.