PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Nytt tilbud på Helsehuset: Vite mer om-foredrag

Nytt tilbud på Helsehuset: Vite mer om-foredrag

Denne våren lanserer helsehuset et nytt tilbud: Vite mer om-foredrag. Foredragene har som mål å gi innbyggere råd og verktøy for å mestre ulike helseutfordringer.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Vite mer om- foredrag på Helsehuset Stavanger
 • Når: tirsdager klokken 15:00 - 16:00  
 • Hvor: Helsehuset Stavanger, Badehusgata 37  
 • Hvem: Innbyggere i Stavanger kommune

Vite mer om holdes av flere av helsehusets fagfolk, og består av 10 foredrag med ulike tema innenfor fysisk og psykisk helse. Foredragene er gratis og holdes i helsehuset sine lokaler tirsdager klokken 15:00-16:00. Tilbudet er åpent for alle som bor i Stavanger kommune og krever ikke påmelding.    

-Vi håper at tilbudet kan bidra til at innbyggere med begynnende helseutfordringer klarer å mestre disse i en tidlig fase, sier avdelingsleder ved frisklivssentralen Jørgen Møllerop 

Tverrfaglig samarbeid  

Temaene i Vite mer om er valgt etter innspill fra fastleger og helsesjefen i Stavanger kommune. Foredragene er utarbeidet av fagfolk med høy kompetanse innen fysisk og psykisk helse. Konseptet ble testet ut høsten 2019, og lanseres nå som et etablert tilbud på helsehuset.  

De 10 temaene som tas opp er:   

 1. Hvordan du reduserer risikoen for diabetes type 2  
 2. Veier til god psykisk helse  
 3. Hvordan du senker blodtrykket  
 4. Veier til bedre søvn  
 5. Hvordan du mestrer hverdagsstress  
 6. Hvordan du mestrer nye muskel- og skjelettplager  
 7. Hvordan du mestrer panikkanfall  
 8. Veier til avspenning  
 9. Kostholdstiltak ved irritabel tarm-syndrom  
 10. Hvordan du mestrer livskriser  

Finn tidspunktene og les mer om de ulike foredragene på helsehusets hjemmesider eller på facebook: Helsehuset Stavanger.