PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Samarbeidsavtale demensvennlig samfunns

Signerte samarbeidsavtale om mer demensvennlig samfunn

Stavanger kommune inngikk torsdag 19. april en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kåre Reiten og Lisbeth Rugtvedt

Målet med avtalen er å legge til rette for at mennesker med demens kan møte forståelse og kunne delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

Som del av avtalen skal folk som jobber i taxinæringen, apotek, bibliotek, ulike servicekontorer osv. få opplæring i hvordan man forstår og takler personer med demens.

- Stavanger kommune har allerede et godt engasjement for mennesker med demens, og vi er svært glad for at kommunen har lyst å være med også i dette arbeidet, sa generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, Lisbet Rugtvedt, da hun signerte avtalen sammen med leder for kommunalstyret for levekår, Kåre Reiten.

Enkel opplæring gir store ringvirkninger

Rundt 90 andre kommuner er så langt i gang med tilsvarende aktiviteter.

- Hvis flere kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne sykdommen. Vi har allerede sett at enkel opplæring for ulike yrkesgrupper kan gi store ringvirkninger i samfunnet ellers, sier Rugtvedt.

Mange demente føler seg ensomme og isolerte

Over 70 000 mennesker i Norge har demens. Over halvparten av disse bor i egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for dem. I løpet av de neste tiårene vil vi få en dobling av antallet mennesker med demens i Norge, i følge Nasjonalforeningen for folkehelse.

Signeringen av samarbeidsavtalen fant sted på Ågesentunet, som er et aktivitetssenter for hjemmeboende personer med demenssykdom. Ågesentunet har blant annet tiltaket Hverdagsglede som tilbyr sosialt fellesskap med mennesker i samme situasjon.