PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Sammen for en enda bedre kunnskapsby

Sammen for en enda bedre kunnskapsby

Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune skal arbeide tettere for å sikre byens posisjon som kunnskapsby og attraktiv studentby.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Signering av avtale med universitetsdirektør Ole Ringdal, rektor Marit Boyesen, ordfører Christine Sagen Helgø og rådmann Per Kristian Vareide

Signering av avtale med universitetsdirektør Ole Ringdal, rektor Marit Boyesen, ordfører Christine Sagen Helgø og rådmann Per Kristian Vareide
UiS

Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale som forlenger og videreutvikler et allerede langt og godt samarbeid.

Avtalen ble signert av ordfører Christine Sagen Helgø, rådmann Per Kristian Vareide, rektor Marit Boyesen og universitetsdirektør Ole Ringdal i formannskapssalen på rådhuset.

Senere i 2018 vil samarbeidsavtalen bli videre konkretisert i en handlingsplan.

Viktig for byen – et løft for regionen

Sammen skal partene sørge for at Stavanger befester sin posisjon som kunnskapsby. 

Ordfører Christine Sagen Helgø påpekte under signeringen at UiS har en sentral rolle i kommunens langsiktige utvikling.

– UiS er en av de aller viktigste institusjonene i Stavanger og dermed også en viktig samarbeidspartner. Vi ser veldig tydelig hvilke fagområder vi skal samarbeide om, sa Sagen Helgø.

De aktuelle samarbeidsområdene i avtalen dekker nasjonal og internasjonal posisjonering, smartby og helseteknologi, arbeidskraft og kompetanseutvikling, innovasjon og næringsutvikling, by- og regionsutvikling, studentvelferd, campusutvikling, samt kultur og kulturforsking.

Sagen Helgø påpekte at avtalen vil sette det eksisterende samarbeidet enda mer i system.

– Avtalen med universitetet er veldig viktig for byen og bygger opp under vårt arbeid med å tilby gode tjenester til våre innbyggere, understreket ordføreren.

En sentral læringsarena og partner

Også rektor Marit Boyesen la vekt på at Stavanger kommune er en sentral og viktig partner for UiS da hun underskrev avtalen.

– UiS har samarbeidet med kommunen på mange fagområder og utviklingsprosjekter, og vi ser nå for oss at vi skal støtte hverandre i utviklingen fremover. For universitetet er kommunen også en sentral læringsarena ettersom vi her har praksisopplæring for våre lærerstudenter og likedan innen kommunehelsetjenesten for våre sykepleierstudenter, påpekte Boyesen.

Universitetsrektoren understreket også det utadrettede internasjonale samarbeidet.

–  Vi setter stor pris på det samarbeidet vi har hatt med kommunen internasjonalt, da særlig ved University of Houston og Rice University. Stavanger er også en smartby i Triangulumprosjektet og en veldig viktig partner innen utvikling, forskning og bruk av smartteknologi, sa rektor Marit Boyesen.

Campusutvikling

Utviklingen av universitetets tre steder  i Stavanger er viktige aspekt ved avtalen, noe universitetsdirektør, Ole Ringdal ser på med stor optimisme.

– Vi har store forhåpninger til at denne avtalen skal skape best mulig samarbeid om campusutviklingen. Det gjelder både Ullandhaug og de endringene som skjer her oppe, ikke minst med tanke på det nye sykehuset, sa Ringdal.

Universitetsdirektøren trakk spesielt frem utviklingen av Bjergsted, med fakultet for utøvende kunstfag, og Våland hvor Arkeologisk museum ligger.

– På begge disse sentrumsnære campusene er det viktig at vår aktivitet viser igjen og at byen bidrar til liv og aktivitet der. Så vi ser frem til et enda tettere samarbeid, sier Ole Ringdal.

Begge partene understreket at Stavanger skal være kjent for fremragende undervisnings- og forskningsmiljøer, som en attraktiv og levende studentby – og i det hele tatt – en god by å bo i.

Tekst: Klaus Lie Liland
Foto: Mari Hult
UiS