PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Skatteinngang etter oktober

Skatteinngang etter oktober

Oktober er en liten skattemåned og består primært av forfall på restskatter. Det er innbetalt om lag 7 millioner kroner mer i restskatter sammenlignet med oktober i fjor.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Samtidig er det innbetalt litt lavere på andre typer skatter. Samlet gir dette en skatteinngang på kr 49,2 millioner kroner for oktober, som er kr 0,2 millioner lavere enn i oktober i fjor.

Per 31. oktober har Stavanger kommune en samlet skatteinngang på om lag 4,9 milliarder kroner, noe som er 484,2 millioner kroner og 10,9 % høyere enn samme periode i fjor. Budsjettert vekst for 2021 er 10,4 % (jf. justert i 2. tertial 2021). Landstall for oktober foreligger ikke offentlig ennå. Etter september var veksten 13,4 %, og om lag 1,8 prosentpoeng over anslått nivå for 2021 (jf. forslag til statsbudsjett 2022).

Graf som viser skatteinngang per måned frem til og med oktober 2021

Arbeidsledigheten er fallende – samtidig som Stavanger fortsatt ligger høyere enn landsgjennomsnittet

Arbeidsledigheten viser 2,6 % i Stavanger ved utgangen av oktober. Nivået har falt jevnt utover 2021 på lik linje med de fleste andre kommuner. Landssnittet ligger nå på 2,2 % og tilsvarende gjør Rogaland.
I Rogaland har Stavanger høyest arbeidsledighet. Sandnes har nest høyest arbeidsledighet med 2,5 %. Sola har 2,3 %.
Til sammenligning har Oslo 2,8 % netto arbeidsledighet ved utgangen av oktober.

Graf som viser arbeidsledighet per oktober 2021