PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Skatteinngang for Stavanger etter oktober

Skatteinngang for Stavanger etter oktober

De samlede skatteinntektene i Stavanger kommune (skatteinngangen) ble lavere i oktober i år enn i samme måned i fjor. Dette skyldes i hovedsak lavere restskatter.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Så langt i år medfører dette at årets skatteinngang er 0,2 % lavere enn for samme periode i fjor. Den lokale utviklingen de siste månedene har vært rett i overkant av utviklingen for alle kommunene samlet. Oktober er imidlertid en liten skattemåned, altså en måned hvor det innbetales lite skatt til kommunene.

-Skatteinngangen er fortsatt svært usikker på grunn av koronasituasjonen, og inngangen i Stavanger er i år forventet å ligge om lag 2,5 % lavere enn i fjor. Effektene av skatteoppgjørene for 2019 blir ført i november og vil kunne endre dette, sier direktør økonomi og organisasjon Gunn Claire Westad.

Graf. Skatteinngang etter oktober 2020

Arbeidsledigheten faller jevnt

Arbeidsledigheten viser fortsatt en jevn, fallende tendens, samtidig som forholdene mellom Stavanger og landet opprettholdes. Stavanger har ved utgangen av oktober en arbeidsledighet på 4,2 % og Rogaland på 3,6 %. Landet har tilsvarende en arbeidsledighet på 3,5 %. I tillegg kommer delvis ledige med 2,5 – 2,7 % av arbeidsstyrken.

Byområdene har fortsatt høyest arbeidsledighet i Rogaland. Tilsvarende mønster vises i all hovedsak for de fleste storbyene. Oslo ligger høyest på statistikken med 4,7 % etter oktober. Nedgangen siste måneder skyldes primært færre permitterte arbeidstakere. Antall kunngjøringer av ledige stillinger utgjør fortsatt et lavere volum enn fjoråret. I oktober ble det lyst ut flest stillinger innen helse, pleie og omsorg.

Graf. Arbeidsledighet per oktober 2020