PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Søker flere norsklærere

Søker flere norsklærere

Johannes læringssenter forbereder seg på ankomst av flere ukrainske flyktninger, og bemanner opp norskopplæringen.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Rektor Harald Nedrelid foran skiltet med Johannes læringssenter. Han har briller og lys skjorte.

Rektor Harald Nedrelid ved Johannes læringssenter
Stavanger kommune

Bakgrunnen for utlysningen er at regjeringen i revidert statsbudsjett foreslår å utvide ukrainernes rettigheter til norskopplæring fra 12 til 18 måneder. Regjeringen forventer også en høyere tilstrømning av ukrainske flyktninger i løpet av 2023 enn tidligere antatt. Dette innebærer at Stavanger kommune vil bli anmodet om å ta imot enda flere ukrainske flyktninger i løpet av 2023.

Ekstra økning i tilskudd til norskopplæring

For at kommuner som har kapasitet til det skal kunne gi norskopplæring tilsvarende det som gis i den ordinære integreringsloven, foreslås en ekstra økning i tilskuddet til opplæring i norsk.

-Fordi flere kommer og fordi mange av de som har kommet får utvidede rettigheter til norskopplæring, har vi nå lyst ut fem stillinger i vikariater på ett år, sier rektor ved Johannes læringssenter Harald Nedrelid.

51 lærere gir norskopplæring

Han søker etter lærere med undervisningskompetanse i norsk, aller helst med videreutdanning i norsk som andrespråk. Voksenopplæringssenteret har allerede utvidet staben i forbindelse med krigen i Ukraina, og har nå 51 ansatte utenom ledelse som gir norskopplæring. Før Ukraina-krigen var tallet 35. Blant de 51 er fem pensjonister som jobber etter en spesiell avtale fram til sommeren.

Flere med varierende arbeidserfaring

Nedrelid ser et skifte i de ukrainske flyktningene som nå kommer. I starten kom flest høyt utdannede kvinner med barn. Nå kommer flere menn i arbeidsfør alder, og yrkeserfaringen varierer noe mer.

-Vi trenger flere lærere for å gi et forlenget norskopplæringstilbud til de som allerede er inne i norskopplæring, og for å kunne starte opp norskopplæring for enda flere ukrainske flyktninger. Vi håper på mange søkere. Å gi opplæring til voksne oppleves av mange som veldig givende, sier Nedrelid.

Er du interessert i jobb? Se utlysingen