PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger skal bli en av de første klimanøytrale byene i Europa

Stavanger skal bli en av de første klimanøytrale byene i Europa

Stavanger er en av 112 europeiske byer som skal bli klimanøytrale innen 2030. For å regnes som klimanøytral må utslippene ikke overstige det naturen og teknologiske løsninger klarer å ta opp.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Utklipp fra Europakommisjonen

EUs krav er at byene som deltar må ha som mål å kutte minimum 80 % av egne utslipp. Det samsvarer med klimamålet som kommunestyret allerede har vedtatt innen 2030. Samtidig har Norge mål å være klimanøytralt innen 2030.

En omstillingsprosess

Totalt 377 byer søkte om å bli en av de 100 klimanøytrale byene, og fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken er stolt over at Stavanger har fått tilslag på søknaden om å delta i EU sitt samarbeid 

- Dette er en anerkjennelse av jobben som er gjort her i regionen, og de store ambisjonene vi har innen klima- og miljø. Nå får vi tilgang til kompetanse og ressurser i EU, samtidig som vi får muligheten til å samarbeide og lære av andre byer med like ambisiøse klima- og miljømål som oss selv, sier Sunnanå Hausken.

- Omstillingen vil stille krav til kommunen, men samtidig åpne for nye og spennende muligheter, fastslår hun.

Stavanger går foran

Denne prosessen er en del av et større program der EU har utpekt fem store globale samfunnsutfordringer der klimanøytrale byer er et av satsningsområdene. Direktør for Bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad er tydelig på at dette er en stor omstillingsprosess som vil kreve at kommunen klarer å involvere hele samfunnet.

- Kommunen tar nå en koordinerende rolle, og inviterer til en prosess der vi sammen med næringsliv, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører skal finne løsningene for hvordan samfunnet kan fungerer innenfor bærekraftsmålene, sier han.

Arbeidet starter nå

- EU har laget en implementeringsplan, som vi nå skal bryte ned til lokale handlings- og finansieringsplaner.  Dette skal gjøres i samarbeid med lokale aktører så raskt som mulig, sier Skjørestad.

De ulike tiltakene vil påvirke samfunnet som helhet. Samtidig påpeker Skjørestad at det ikke EU som bestemmer hvordan vi skal løse dette.

- EU stiller med ressurser og metodikk for hvordan vi i samarbeid med de andre byene og nasjonale myndigheter kan nå målsetningen om klimanøytralitet, men vi bestemmer selv hvordan vi i Stavanger når det målet mest effektivt, sier han.

Det er liten tvil om at dette er et stort og krevende arbeid som ligger foran oss, men ordfører Sunnanå Hausken er optimistisk med tanke på den kompetansen som er i Stavanger.

- Det er ingen tvil om at dette vil kreve mye av oss alle. Både vi politikere, administrasjonen og resten av samfunnet.  Men det samarbeides allerede tett mellom næringsliv, offentlig sektor, innbyggere og akademia.  I tillegg har vi en sterk gründerånd i Stavanger, og om vi klarer å hente ut det beste fra hverandre, og samarbeide godt, er det nesten ikke grenser for hva vi kan få til, sier hun.

Les pressemeldingen til EU-kommunisjonen her

Kontaktperson for media:

Gerd Seehuus

tlf, 90227181