PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stor interesse for ENØK-tiltak i landbruket

Stor interesse for ENØK-tiltak i landbruket

Stavanger kommune tildeler 10 millioner kroner til bønder over hele kommunen.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Leder av utvalg for klima og natur Kjartan Alexander Lunde, bonde Eirik Voll, nestleder Nils Petter Flesjå og landbrukssjef Geir Helge Rygg.

Leder av utvalg for klima og natur Kjartan Alexander Lunde, bonde Eirik Voll, nestleder Nils Petter Flesjå og landbrukssjef Geir Helge Rygg.

– Det er gledelig at så mange har søkt, og det viser virkelig at landbruket i Stavanger kommune både tenker og driver framtidsrettet, sier landbrukssjef Geir Helge Rygg. 

65 søkte - og nå blir det gitt støtte til 57 forskjellige tiltak. Ingen søkere har fått sin beste søknad avslått, det vil si at 8 søkere hadde søkt om mer enn ett tiltak for sin virksomhet.

Tiltakene som det er søkt om støtte er eksempelvis, solceller på tak av driftsbygninger, innfasing av led lys, energigardiner i drivhus, varmeveksler og en gardsvindmølle.

Midlene fra Stavanger kommune sitt klima- og miljøfond fordeles til tiltak innen enøk og fornybar energi i landbruket. Tiltakene som er det er søkt om støtte er varierte, men til sammen så er det estimerte energi innsparingspotensialet på 7,9 Mwh per år Dette tilsvarer forbruket til cirka 500 boliger.

– Vi har flinke og driftige bønder i kommunen vår. For å kutte utslipp legger Stavanger kommune til rette for at det skal lønne seg å ta gode klimavalg. I tildelingsrunden nå ser vi mange gode tiltak for å få et mer klimavennlig landbruk, sier leder i utvalg for klima og natur, Kjartan Alexander Lunde (V).

Landbrukssjef Geir Helge Rygg og utvalgsleder Kjartan Alexander Lunde (V).
Landbrukssjef Geir Helge Rygg og utvalgsleder Kjartan Alexander Lunde (V).


Målet med støtteordningen var å finne løsninger som gir konkret og målbar effekt innen kortest mulig tid. Ordningen gjelder bønder og gartnere som har rett på produksjonstilskudd i landbruket.

Ordningen er avgrenset til driftsenheter som er berettiget produksjons- og avløsertilskudd.

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Carina Johnsen

Kjartan Alexander Lunde

Kjartan Alexander Lunde er leder av utvalg for klima og natur

Mobil:
957 09 534
E-post:
kjartan.lunde@​venstre.no
Geir Helge Rygg

Geir Helge Rygg

Landbrukssjef

Telefon:
51 72 02 65
E-post:
geir.helge.rygg@stavanger.kommune.no