PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stort hjerterom i Stavanger

Stort hjerterom i Stavanger

Stavanger kommune har fått inn nær 300 tilbud om tilgjengelige rom og boliger til bosetting av ukrainske flyktninger.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Responsen fra innbyggerne er over all forventning på alle måter. Dette viser at hjerterommet er stort blant Stavangers innbyggere, og at viljen til å hjelpe er stor, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Kommunen har fått tilbud om alt i fra selvstendige boenheter til barnefamilier som tilbyr ett eller flere soverom sammen med seg og sin familie.

– På nåværende tidspunkt er det uklart hvor mange flyktninger som kommer til Stavanger, og hvor og når disse vil bli bosatt. Det er likevel godt å ha denne oversikten over mulige botilbud, slik at vi er klare til å ta raskt og godt imot de vi skal bosette hos oss, sier Erik Thorsen Hirth, leder for eiendom i bymiljø og utbygging.

Hva skjer nå?
Kommunen har i førsteomgang besluttet å bare benytte seg av selvstendige boenheter (altså leiligheter, sokkelleiligheter, hus osv. Ikke hybler, kjellerstuer og enkeltrom i boligen.) Kommunen har i skrivende stund fått tilbud om 106 slike boliger.

–  Utleiere av aktuelle boenheter vil bli kontaktet fortløpende ved behov. Det vil ikke være aktuelt å inngå avtale om alle med en gang, men vi starter arbeidet med inngåelse av leieavtaler ganske snart, sier Thorsen Hirth.

Det er flyktningetjenesten som tildeler bolig og det vil bli gjennomført befaring før inngåelse av leiekontrakt med kommunen.

Stavanger kommune vil stå som leietaker og fremleier til nye leietakere. Leiekontrakten kommunen inngår vil ha en varighet på ett år. Det kan derfor bli aktuelt for flyktningetjenesten å bruke boligene til andre flyktninger enn ukrainske, hvis vi ikke får så mange til bosetting som tenkt, eller at de ikke blir boende i Norge så lenge.

Kartleggingen fortsetter
Det er ennå ikke kjent hvor mange flyktninger Stavanger skal bosette. Kartleggingen av tilgjengelige boliger fortsetter derfor.

Skjema ligger fortsatt tilgjengelig her

Tar det lang tid før du hører fra oss?
Dersom du får mulighet til å leie ut boligen din på det private markedet før du hører fra oss i kommunen, skal de selvsagt gjøre det. Vi har ingen garanti for at vi vil ha behov for å leie alle leilighetene som er meldt inn.

Behovet kan også endre seg og vi vil ta kontakt med deg som har meldt inn utleie av for eksempel hybel, kjellerstue eller enkeltrom i boligen, dersom behovet melder seg.

Tusen takk for at du har husrom og hjerterom!

Kontaktperson for media:
Erik Thorsen Hirth, e-post: erik.hirth@stavanger.kommune.no.