PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tre nye barnehager åpner innen 2024

Tre nye barnehager åpner innen 2024

På Våland og Storhaug åpnes tre nye barnehager de neste par årene, noe som gir god dekning i et område som har hatt underkapasitet. 45 plasser foreslås avviklet i områder med overkapasitet fordi barnetallet går ned.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Årets forslag til barnehagebruksplan er klar for politisk behandling; først i utvalg for oppvekst og utdanning 7. desember før planen skal vedtas i kommunestyret 12. desember.

God dekning i alle kommunedeler

Barnehagebruksplanen oppdateres hvert år. Planen anslår hvor mange barnehageplasser kommunen har behov for de neste fem årene. Enkelte områder i kommunen har for få barnehageplasser. Derfor åpner Teknikken barnehage på Våland våren 2023, og  barnehagene Strømvig og Tinnfabrikken i henholdsvis 2023 og 2024. Med de tre nye barnehagene vil Stavanger ha god lokal dekning i alle kommunedeler.

Færre barn i Stavanger

Antall barn i barnehagealder har gått markant ned i Stavanger siden 2014. Samtidig har andelen barn som går i barnehage økt de siste årene. Behovet for barnehageplasser er likevel minkende i hele planperioden. I planen foreslås derfor den samlede kapasiteten redusert med 45 plasser høsten 2023. Kommunedirektøren foreslår å avvikle driften av barnehagen Barnas Hus. Hovedgrunnen er for høye støyverdier på barnehagens uteområde, som ligger ved E39.  Hvis forslaget blir vedtatt 12. desember, vil barna få plass i en annen barnehage fra august 2023. Foreldrenes ønsker om ny barnehage vil bli innvilget så langt det lar seg gjøre.

Forslag til barnehagebruksplan 2023-2027

Kontaktperson medier:
Avdelingssjef oppvekst og utdanning Johan Vatne, 980 70 900.