PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. De fleste unge har det bra i Stavanger

De fleste unge har det bra i Stavanger

Ungdata-undersøkelsen og en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Stavanger presenteres i dag. Fortsatt har de fleste unge i Stavanger det veldig bra.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Skoleelever over hele landet svarer på en elektronisk spørreundersøkelse. For Stavanger er det laget en rapport for elever i videregående skole, og en for elever i ungdomsskolen.

Funnene

De fleste ungdommene har det veldig bra og er fornøyde med livet sitt. Ni av ti trives på skolen og har minst én fortrolig venn. De aller fleste har et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene sine. Bare et lite mindretall blir plaget eller mobbet av andre ungdommer. De aller fleste har tro på fremtiden og har planer om å ta høyere utdanning.

- Undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i Stavanger er fornøyde med livet og har det bra. Foreldrene er viktige for de unge, de har venner de kan stole på og de trives i nærmiljøet sitt. Det store flertallet mener også at skolen er et godt sted å være, sier SLT-koordinator Elliot Kim Jørpeland.

Utvalgte svar fra unders√łkelsen blant ungdomsskoleelever i Stavanger
Utvalgte svar fra unders√łkelsen blant ungdomsskoleelever i Stavanger

Følger nasjonale trender

Undersøkelsen viser imidlertid også at skikkelighetstrenden er på retur. Både elever i ungdomsskolen og på videregående bruker mindre tid på lekser enn de gjorde for tre år siden. Andelen som drikker alkohol og røyker hasj er høyere enn i 2016. Særlig har bruken av hasj og marihuana økt de siste tre årene. Dette er en trend ellers i landet også.

- For oss som kommune er det viktig å få tall og trender på bordet slik at vi vet hvor vi skal sette inn innsatsen framover. Til høsten skal KoRus lage rapporter for hver ungdomsskole og bydel basert på denne undersøkelsen. Disse rapportene har vi selv bedt om for å få et enda bedre faktagrunnlag, sier SLT-koordinator Elliot Kim Jørpeland.

Last ned nøkkeltallsrapportene for ungdomsskole (PDF, 1 MB) og videregående skole (1 MB).

Få ungdommer begår kriminalitet

Samtidig som ungdatarapporten ble lagt fram ble også en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Stavanger lagt fram. Rapporten er et samarbeid mellom Sør-Vest politidistrikt og Stavanger kommune. Den viser at ungdomskriminaliteten øker etter flere års nedgang.

Men det er få personer som står for kriminaliteten. I Stavanger kommune ble 251 personer under 18 år registrert med 491 forhold. Kommunen og politiet samarbeider tett om oppfølgingen av ungdommene som begår kriminalitet. Kun 2,6 prosent av ungdommene mellom 12 og 17 år som er bosatt i Stavanger, Rennesøy og Finnøy, er registrert med straffbare forhold i 2018.

- Kommunen og politiet har utarbeidet rapporten sammen, og vil samarbeide om oppfølgingen av funnene i rapporten. Det er viktig at politiet avdekker kriminalitet og hjelper kommunen med å identifisere ungdommer som trenger hjelp. Uteseksjonen, barnevernet, K46 og SLT-koordinator har ukentlige møter med politiet. Det gir oss god oversikt. Alle ungdomsskoler har også egen kontaktperson i politiet, sier kommunalsjef for barn, unge og familie Mona Fjøren Kopperstad.

Last ned rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Stavanger