PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Wow! De hørte på oss!

Wow! De hørte på oss!

– De har faktisk hørt på oss, både med køordningen og venterommet og alt, sier Tale Bjerkestrand (19). Hun er en av 25 ungdommer som ble rådspurt da Helsestasjon for ungdom skulle forbedre tjenestene sine.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Tale Bjerkestrand

Tale Bjerkestrand er veldig fornøyd med ny Helsestasjon for ungdom.

– Samarbeidet mellom helsestasjonen og smartbyen begynte med en enkel oppgave: vi ønsket hjelp til å få et nytt køsystem på venterommet vårt, sier Sonja Haslerud, leder og helsesykepleier på Helsestasjon for ungdom (HFU).

Sonja Haslerud, helsesykepleier/leder HFU, Ingjerd J. Strand, rådgiver smartbyen, Helle Baardsgaard, helsesykepleier HFU, og Erik Lerdahl, rådgiver smartbyen.
Sonja Haslerud, helsesykepleier/leder HFU, Ingjerd J. Strand, rådgiver smartbyen, Helle Baardsgaard, helsesykepleier HFU, og Erik Lerdahl, rådgiver smartbyen

Smartbyen og HFU søkte om innovasjonsmidler til prosjektet fra kommunen, men fikk mindre midler enn ventet. Dette trigget ideen om å ha prosjektet som en case i mastergradskurset i tjenesteinnovasjon ved UiS. 

– Vi fikk en fantastisk mulighet da HFU ble case i tjenesteinnovasjonskurset. Vi fikk flere hoder og hender på prosjektet og studentene kunne utføre innsiktsarbeid og utvikle forslag til løsninger, sier Erik Lerdahl, rådgiver i smartbyen og professor ved UiS.  

Sonja og Heidi Bleie Skeiseid, som er leder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste, meldte seg på kurset og fikk som studenter være med på hele prosessen, fra innsiktsarbeid til idéutvikling og prototyping, og til slutt testing av løsninger.  

Brukerreise HFU
Kartlegging av brukerreisen ved HFU. Illustrasjon: Comte Bureu.

– Det har vært spennende læring. Jeg har fått mye større kompetanse på å drive forbedringsarbeid og har fått det å tenke på brukerreisen inn i ryggmargen, sier Sonja.

Brukerreisen 

 – Vi valgte en mer åpen problemstilling enn kun et nytt køsystem. Studentene intervjuet ungdom og ansatte og så på hele brukerreisen knyttet til helsestasjonen. At Sonja og Heidi intervjuet ungdommer og testet ut løsninger selv, var en suksess, de fikk nye perspektiver. Det var viktig for oss at ansatte ved helsestasjonen fikk aktive roller og ble involvert, forteller Erik.  

Et av hovedfunnene viste at ungdommene hadde begrenset kjennskap til helsestasjonen og til selve tilbudet.   

– Det kom overraskende på oss. Vi får hvert år besøk av alle tiendeklasser i byen, og trodde derfor at flere kjente til oss, sier Sonja.  

Andre funn var at ungdommen oppfattet venterommet som trangt, utleverende og avslørende. Informasjonen om selvtester var forvirrende og vanskelig å forstå. Tale Bjerkestrand bekrefter funnene: 

 – Vi syntes at venterommet var lite og trangt, det ble nesten litt kleint å komme inn der, fordi du så alle som satt og ventet. Køordningen var litt vanskelig å forstå og det var ikke så lett å skjønne hvem sin tur det var til å komme inn.

Tjenesteinnovasjon 

Innsikten fra testgruppen og studentene ble videre bearbeidet av smartbyen og helsestasjonen, sammen med profesjonelle tjenestedesignere fra Comte Bureau.  

 – Tjenesteinnovasjon handler om å utvikle attraktive tjenester basert på en grundig innsikt i brukerreisen og brukernes behov, forteller Ingjerd Jevnaker Straand. Hun er en av flere rådgivere i smartbyen med kompetanse på tjenesteinnovasjon og designmetodikk, og ledet prosjektet fra smartbyen sin side.  

Hvor var det størst potensiale for forbedring? Casestudiet resulterte i en tiltaksoversikt over mulige kommende prosjekter og forbedringer. 

Guide for selvtest for kjønnsykdommer.
Guide for selvtest for kjønnsykdommer.

 – Med disse solide analysene hadde vi nok å ta tak i. Vi har laget en ny guide for selvtestene for klamydia og gonoré, som gjør det lettere for brukeren å ta testen. Guiden har også ført til færre feiltester. Det ble også igangsatt en ny rutine for testresultater gjennom Helsenorge, også når testresultatet er negativt, sier Ingjerd.  

Nye lokaler på samme tid 

 Imens prosjektet pågikk flyttet HFU fra Nytorget til nye lokaler i Arne Rettedalsgate 12.  Det ga en unik mulighet til å endre praksis og innføre nye løsninger.  

Helsestasjonen for ungdom. To ungdommer besøker stasjonen.

– Vi har etablert en tydelig wayfinding og ny skilting i den nye helsestasjonen. Det er nå lett for ungdommen å forstå hvor de skal sette seg og hvor de skal gå hvis de skal ta en test, sier Sonja.   

Selv om prosjektet ble utvidet til å favne bredere, fikk HFU også på plass et nytt digitalt køsystem. Haslerud forteller at køsystemet sparer personalet for mye tid og at det gjør det mer forutsigbart for ungdommen som kommer hit. 

Trygt, stort og flott venterom på HFU.

– Venterommet er blitt stort, trygt og vennlig, sier Haslerud.

Gevinster og priser

Prosjektet har gitt gevinster i fleng. Også priser; nylig vant Helsestasjonen for ungdom Stavanger innovasjonsprisen på den nasjonale HFU-konferansen som arrangeres av klinikken Sex og samfunn.  

– Oppsummert har vi forbedret brukeropplevelsen og reisen for ungdom som oppsøker HFU. Terskelen for å oppsøke hjelp er lavere.  Vi har effektivisert ressursbruk og fått bedre bruk av bemanningen, sier Sonja.   

– Mer brukermedvirkning betyr at vi lytter til ungdommen og tester ulike løsninger fortløpende. Det er en kontinuerlig prosess. Ungdommen må være med fra starten av, supplerer Ingjerd. 

Les mer om samarbeidsprosjektet her.

 

Foto av Ingjerd Jevnaker  Straand

Ingjerd Jevnaker Straand

spesialrådgiver, tjenestedesign for smartbyen

Mobil:
932 22 289
E-post:
ingjerd.jevnaker.straand@stavanger.kommune.no
Odd Vinje, smartbyen

Odd Vinje

Rådgiver, innovasjon og digitalisering

Mobil:
906 55 254
E-post:
odd.vinje@stavanger.kommune.no