PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Bydeler i Stavanger
 4. Madla bydel
 5. Områdeløftet i Kvernevik

Områdeløftet i Kvernevik

2019 ble det vedtatt at Stavanger kommune skal utarbeide og gjennomføre en helhetlig plan for områdeløft i Kvernevik. Et områdeløft skiller seg fra ordinær stedsutvikling ved at innsatsen handler om mer enn de fysiske omgivelsene. Først og fremst skal et områdeløft utløse menneskelige ressurser, ved å mobilisere innbyggerne og andre aktører.

Temaplan for områdeløft i Kvernevik

I mai 2023 vedtok et enstemmig kommunestyre i Stavanger en egen temaplan for områdeløftet i Kvernevik. Områdeløftet vil dermed vare fra 2023 og til utgangen av 2027 og har fire ulike innsatsområder og en rekke ulike tiltak.

Temaplanen for områdeløftet skal supplere allerede pågående prosjekter i Kvernevik og sikre at området får et helhetlig løft som styrker innbyggerne og sivilsamfunnet som helhet.

Temaplanen har fire innsatsområder. Disse er:

 1. Tidlig innsats i oppveksttjenestene
 2. Gode bomiljø og ferdsel
 3. Sosiale møteplasser og sosialt entreprenørskap
 4. Innbyggerdialog og medborgerskap

Innsatsområdene og tiltakene er varierte i innhold og omfang og baserer seg på kunnskapsgrunnlaget kommunen har, og de innspillene som har kommet inn fra innbyggere og tjenesteområdene i kommunen i forbindelse med planarbeidet og under høringen. Hvert innsatsområde har flere tiltak som vil bli igangsatt i løpet av planperioden.

Temaplanen foreslår også en økonomisk ramme for områdeløftet, og skisserer hvordan kommunen ønsker å måle effektene av det helhetlige arbeidet i Kvernevik.

I planperioden vil rammene kunne endres underveis, avhengig av om kommunen lykkes med å inkludere Kvernevik i en områdesatsing i samarbeid med staten.

Hele planen kan du lese ved å trykke her. 

Nærmiljømidler 

Kvernevik skal i de neste årene få en ekstra satsing, og noe av det som skal skje er årlige tildelinger av nærmiljømidler til innbyggere, lag og andre aktører i området. Nærmiljømidler er noe som kommunen har erfaringer med fra både Storhaug og Hillevåg, og handler om at innbyggere, frivilligheten og andre aktører kan søke om å få i gang gode tiltak i området. Det kan være alt fra et arrangement, utstyr til en aktivitet eller andre gode formål. For ordningen har det vært tre kriterier. Disse har vært: 

 • Ideer og prosjekter som du er villig til å gjennomføre selv, eller sammen med andre. 
 • Ideer og prosjekter som er mulig å gjennomføre på kort tid. 
 • Ideer og prosjekter som er positive for Kvernevik.  

Denne høsten valgte vi å bruke nettsiden mittnabolag.stavanger.no til å dele ut nærmiljømidler. Nettsiden er basert på verktøyet Decidim, som brukes av byer over hele verden. Tanken er at det skal bli lettere for folk å involvere seg i nærmiljøutviklingen.  

– Vi i kommunen har testet ut Mitt nabolag på ulike medvirkningsprosesser det siste året, og syns det er veldig kjekt å se den bli brukt i en så direkte medvirkning, forteller Milena Suboticki i avdeling for innbyggerdialog.   

Målet med Mitt nabolag er at det skal være enklere for innbyggere å delta i utviklingen av nærmiljøene sine, og gjøre beslutningsprosesser mer tilgjengelig slik at flere stemmer blir hørt. 

I prosessen med nærmiljømidlene i Kvernevik kom det i første runde inn 22 forslag fra innbyggerne og andre aktører. Av disse var det 13 av forslagene som innfridde kriteriene helt og delvis. Alle forslagene ble lagt ut på den digitale medvirkningsplattformen «Mitt nabolag Stavanger», og innbyggerne kunne gjennom å logge seg inn både komme med forslag, kommentere og til slutt stemme over forslagene.  

Rammen for nærmiljømidlene denne høsten har vært på 200 000 kr, og av de 13 forslagene, som var innenfor kriteriene, var det godt over 300 000 kr det var søkt om. Hva innbyggerne stemte på ble derfor avgjørende for hvem som fikk midler. Det var stort engasjement blant de som stemte, og flere av forslagene samlet mange stemmer. Til slutt var det 8 av forslagene som vant frem og fikk midler. Disse var:  

 • Sunde IL: Felles vinteravslutning for fotballavdelingen – 25 000 kr 
 • Kvernevik skolekorps: Korpsgensere for alle – 15 500 kr 
 • Strikkekvernå kafe: Høstmarked – 6000 kr 
 • Sunde IL: 17. mai i Kvernevik – 50 000 kr 
 • Sunde IL: Sundedagen – 40 000 kr 
 • Lina Zlateva: Filmklubb i Kvernevik – 35 000 kr 
 • Reidun Herheim: Litteraturgruppen i Kvernevik – 21500 kr 
 • Strikkekvernå kafe: Strikkeworkshop – 7000 kr 

Det var en stor bredde blant de ulike vinnerforslagene og i tillegg var det mange gode forslag som ikke vant i denne runden. Et av de helt nye forslagene som kom igjennom denne søknadsrunden var nettopp Lina Zlateva sitt forslag om å starte en filmklubb i Kvernevik. I søknaden skrev hun følgende:  

«Vi ønsker å etablere en filmklubb i Kvernevik der barn og unge kan nyte kvalitetsfilmer hver måned. Målet er å vekke nysgjerrighet og berike kunnskapen til barna gjennom filmkunst. Hver visning vil ha tilknyttede aktiviteter relatert til filmens tema, som juleverksted, karaoke, og animasjonsworkshop.» I prosjektet har de med seg samarbeidspartnere som SK Events, Madla og Kvernevik frivilligsentral og to elever fra Innsats for andre på Smiodden skole. I forslaget skriver de at midlene vil brukes på å kjøpe rettighetene til å kunne vise filmer, snacks og drikke, trykke plakater og flyers, dekorasjoner og til å kunne betale teknikere og andre ved behov.  

En annen aktør som fikk igjennom hele tre forslag i denne høstens tildeling var idrettslaget Sunde IL. De hadde inne fire forslag, og tre av disse vant frem blant innbyggerne som stemte. De søkte om midler til blant annet en vinteravslutning, den årlige Sundedagen og ikke minst midler til Kvernevik sin årlige 17. maifeiring i bydelen. Felles sesongavslutning for foballavdelingen ble gjenført allerede 22. november og var en stor suksess. Kvelden samlet alle fotballagene i barneavdelingen, og det ble delt ut premier, mat og drikke.  

Informasjon om utlysning av midler for 2024 vil komme etter hvert. 

Kontaktinformasjon

I påvente at ny prosjektleder er på plass kan alle henvendelser rettes til avdelingsleder, Lise Peterson, på enten e-post: lise.peterson@stavanger.kommune.no eller telefon: 902 54 658