PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Rennesøy kommunedel
 5. Vikevåg innbyggertorg

Vikevåg innbyggertorg

Kort fortalt

På innbyggertorget kan du få informasjon og veiledning om kommunens tilbud og tjenester.

Torget er nærdemokratisk arena for samarbeid, engasjement og utvikling av kommunedelen.

Rennesøy kommunedel

Innbyggertorget er knutepunkt for innbyggerinvolvering og samskaping i kommunedelen. Eksempler på denne type aktivitet er informasjonsmøter, medvirkningsverksteder og direkte deltakelse i utvikling av tilbud og tjenester.

Åpningstider innbyggertorget

Innbyggertorget er åpent for publikum:
Mandag til fredag klokken 08.30 til 15.00. 

Hvor finner jeg innbyggertorget? 

Innbyggertorget ligger i det tidligere kommunehuset i Vikevåg
i kommunedelen Rennesøy. Asalveien 6.

Hvilke tilbud kan jeg få på innbyggertorget? 

Her kan du blant annet: 

 • få informasjon og veiledning om kommunens tjenestetilbud,
  drop-in datahjelp. Låne pc og skrive ut papirer.
 • avtale møter med fagpersoner i kommunen.
 • bruke møtelokaler, samt arrangerer åpne aktiviteter.
 • treffe andre innbyggere i en uformell setting.
 • delta på småbarnstreff (torsdager fra kl. 11 - 13).
 • delta på Rennesøy Fritidsklubb (man-onsd.).
 • delta på Rennesøy kommunedelsutvalgs møter
  og delta på åpen-halvtime hos utvalget.
 • treffe leder av Frivilligsentralen (fredager).
 • låne kommunens el-minibuss (ni seter).
  Kontakt: kim.tysse.ingebrigtsen@stavanger.kommune.no.
 • Ni grunderbedrifter har også tilhold i 2.etg. på torget.

For mer informasjon og aktiviteter, følg oss på:
facebook.com/Innbyggertorgrennesoy

Program høsten 2023

programoversikt høsten 2023

Næringsutvikling i øyriket

Næringsutvikling i øyriket plakat

Søk om arrangørstøtte til Rennesøydagen

Stavanger kommune søker etter en arrangør som gjennomfører Rennesøydagen siste lørdagen i august i Vikevåg sentrum.

Det er positivt om det også arrangeres noe på fredagen og/eller søndagen i tilknytning til Rennesøydagen, men dette er ikke et krav.

Arrangørstøtten skal bidra til å videreføre Rennesøydagen, og løfte frem og samarbeide med frivillige organisasjoner, kulturaktører og lokalt næringsliv.

Søknadsfrist 1. mars

Retningslinjer

 • Flere aktører kan søke sammen. Arrangørtilskuddet er 150 000 kroner.
 • Arrangør skal synliggjøre kultur, frivillighet og næringsliv i Rennesøy kommunedel.
 • Inngangsbillett for publikum skal være gratis.
 • Leie av standplass skal være gratis for lag- og foreninger og gründerbedrifter.
 • Lokale bedrifter og lag- foreninger skal ha fortrinnsrett til standplasser.

Det er en fordel om de som søker har god kjennskap til kommunedelen og et stort nettverk i kommunedelen. Dagen skal være en viktig møteplass og et utstillingsvindu for alt det som blomstrer på øyene.

Stavanger kommune ved Innbyggertorget i Vikevåg og Rennesøy frivilligsentral vil kunne være bidragsytere inn i arrangementet med erfaringsdeling.

Arrangør som blir valgt vil måtte søke Stavanger kommune om arealtillatelse til arrangementet, her vil det bla. kreves en ROS-analyse for arrangementet.

Søknadsbehandling
Søknadene behandles administrativt. Søkerne vil få svar på e-post når søknaden er ferdig behandlet. Det kan klages på vedtaket, skriftlig klage sendes til Stavanger kommune senes tre uker etter mottatt svar på søknaden.

Krav til de som mottar

 • Tilskuddsmottaker må levere en rapport med beskrivelse av og bilder i fra arrangementet innen 1. november. Prosjektregnskap skal sendes sammen med rapporten.

Søk om støtte
Her finner du søknadsskjema

Hva er et innbyggertorg? 

Innbyggertorgene i Stavanger kommune skal være gode og aktive møteplasser mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivillige- lag og organisasjoner.

Aktiviteten på innbyggertorget skapes av brukerne – organisasjoner og lag, næringsliv, kommunale enheter, ildsjeler mm. Du kan låne lokaler for å gjennomføre egne arrangementer eller bestille møterom for møter og samtaler.

Vi inviterer deg til å dele dine ideer og ditt engasjement med oss.
Vi kan gi råd og veilede deg i prosessen. Ta kontakt med innbyggertorgkoordinator Tina Nådland for en prat. 

Innbyggertorg illustrasjon

Kontaktinformasjon

Vikevåg innbyggertorg

Besøksadresse:

Asalveien 6 4150 Rennesøy

Telefon:
51 50 70 90
Tina Nådland

Tina Nådland

Innbyggertorgkoordinator

Mobil:
994 73 493
E-post:
tina.nadland@stavanger.kommune.no