PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Bydeler i Stavanger
  4. Tasta bydel
  5. Fakta om Tasta bydel

Fakta om Tasta bydel

Innbyggertall

Tasta bydel hadde 15 991 innbyggere per 1. januar 2024.

Tastas historie

Området her har i lange tider vært meget rikt på gardsbruk. I høymiddelalderen fantes fire gardsbruk på det nåværende Tasta. To gardsbruk var utskilt fra hovedgarden Tasta: Høie og Finnestad.
Vi vet med sikkerhet at folketapet etter Svartedauden i 1350 førte til at gardene Høie og Finnestad ble fraflyttet. De to rikeste og største gardene, Øvre- og Nedre Tasta klarte seg.

I 1838 hadde Nedre Tasta 21 bruk, Øvre Tasta ti bruk i tillegg til Dusavik. På Finnestad fantes det ni bruk og på Høie ti bruk.
I 1866 var tallet på bruk steget til 71 på Øvre Tasta, 55 bruk på Nedre Tasta, mens Høie og Finnestad hadde henholdsvis 12 og 21 bruk. (Tasta, Wikipedia)

Navnet Tasta er svært gammelt og har en usikker tolking. Det kan ha sammenheng med verbet tasa, 'oppfliset', av en germansk rot, tas-, med opprinnelig betydning 'skjære, dele'. I så fall kan det ha sammenheng med at Litla og Stora Stokkavatnet deler opp landskapet her. (Thorsnæs, Geir. (2017, 18. september). Tasta. I Store norske leksikon. Hentet 20. oktober 2017 fra https://snl.no/Tasta.)

Folkehelseprofil

Her finner du folkehelseprofil for Tasta.