PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Innbyggernes helse og levekår i Stavanger

Innbyggernes helse og levekår i Stavanger

Kort fortalt

Rapporten «Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Stavanger kommune» viser at helsetilstanden og levekårene i hovedsak er gode i Stavanger.

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til Stavangers innbyggere og de positive og negative faktorer som kan virke inn på folks helse.

I hovedsak god helse og gode levekår

Rapporten Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Stavanger kommune (pdf, 2,2 mb) fra mai 2017 viser at helsetilstanden og levekårene i hovedsak er gode i Stavanger. Levealderen er høy, og vil sannsynligvis fortsette å øke. Ungdomsundersøkelsen i 2016 viser at tre fjerdedeler av Stavangers ungdommer er fornøyd med helsa.

Nye livsstilssykdommer

Selv om forekomsten av «gamle» folkesykdommer som hjerte- og kar viser en fallende tendens, er de nye folkesykdommene som Kols, diabetes 2 og muskel og skjelettplager i Stavanger på veg oppover. Også psykiske plager og lidelser ser ut til å øke i omfang. Dessuten er befolkningen i Stavanger overrepresentert når det gjelder nye tilfeller av lungekreft. En tredjedel av Stavangers ungdommer har symptomer på psykiske lidelser.

Stavangers folkehelseutfordringer

De viktigste folkehelseutfordringene i Stavanger er å utjevne sosiale forskjeller, skape flere jobber, også for ungdom og innvandrere, forebygge frafall i videregående skole, stimulere til mer fysisk aktivitet og forebygge psykiske plager blant unge.

Det gode liv - Stavangers folkehelsepolitikk

Stavanger kommune har utformet en offensiv folkehelsepolitikk. Kommuneplanen 2014-2029 og Strategiplanen for folkehelsearbeidet – det gode liv i Stavanger - 2013-2029 trekker opp mål og retning for folkehelsearbeidet, mens en rekke tjenester og aktiviteter er viktige for forebygging og folkehelse