PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Organisasjon og administrasjon
  4. Kommunalt eierskap
  5. Stiftelser

Stiftelser

Hva er en stiftelse?

En stiftelse opprettet med hjemmel i stiftelsesloven kan defineres som en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon stilles til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Siden en stiftelse er selveiende kan ikke kommunen utøve eierstyring overfor stiftelsen. Kommunen har heller ikke råderett over formuesverdien som er overført til stiftelsen.

Når en stiftelse er opprettet skal styret melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet for registrering i Stiftelsesregisteret.

I Stiftelsesregisteret er det mulig å innhente opplysninger om enkeltstiftelser.
Inntil videre er det kun basisopplysninger som adresse, styre, revisor, vedtekter som er tilgjengelig i registeret. 

Stavanger kommune har opprettet en rekke stiftelser alene eller sammen med andre offentlige/private aktører.

Kontaktinformasjon

Strategi- og virksomhetsutvikling

Besøksadresse:

Herbarium Olav Kyrresgate 21 4005 Stavanger

E-post:
bjorn.morten.hermansen@stavanger.kommune.no