PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Organisasjon og administrasjon
 4. Stavanger kommunes ledelse

Stavanger kommunes ledelse

Kort fortalt

Stavanger kommune har sju tjenesteområder. Her er personene som leder dem:

Kommunedirektørens lederteam

Rådmann Per Kristian Vareide, jpg

Kommunedirektøren

Kommunedirektør Per Kristian Vareide er den øverste administrative lederen i kommunen.
Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Mobil:
930 12 291
Telefon:
51 50 71 05
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no
Helene Ohm er direktør for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune

Direktør for oppvekst og utdanning

Helene Ohm er direktør for oppvekst og utdanning.

Avdelinger som tilhører området:

 • Barn, unge og familie
 • Barnehage
 • Skole
 • Analyse og utvikling
 • Forvaltning

Mobil:
400 32 243
Telefon:
51 91 22 45
E-post:
ohm@stavanger.kommune.no
Portrett av direktør for helse og velferd, Stina Løkke

Stina Løkke

Stina Løkke er direktør for helse og velferd.

Avdelinger som tilhører området:

 • Helse og omsorg
 • Velferd og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisin
 • E-helse og velferdsteknologi

Mobil:
913 70 515
Telefon:
51 91 22 52
E-post:
stina.lokke@stavanger.kommune.no
Gunn Jorunn Aasland er direktør for samfunnsutvikling, jpg

Direktør for by- og samfunnsplanlegging

Gunn Jorunn Aasland er direktør for by- og samfunnsplanlegging.

Avdelinger som tilhører området:

 • Beredskap og samfunnsutvikling
 • Byggesak og byantikvar
 • Byutvikling
 • Kart og digitale tjenester

Mobil:
916 74 124
Telefon:
51 91 24 88
E-post:
gunn.jorunn.aasland@​stavanger.kommune.no

Leidulf Skjørestad

direktør for bymiljø og utbygging

Mobil:
911 51 462
Telefon:
51 50 77 16
E-post:
leidulf.skjorestad@stavanger.kommune.no
Herbjørn Tjeltveit

Direktør for innbygger- og samfunnskontakt

Herbjørn Tjeltveit er direktør for innbygger- og samfunnskontakt.

Avdelinger som tilhører området:

 • Innbyggerdialog
 • Kommunikasjon
 • Kultur
 • Næring
 • Politisk sekretariat
 • Smartby
 • Sølvberget

Last ned pressebilde

Mobil:
475 09 105
E-post:
herbjorn.tjeltveit@stavanger.kommune.no
Direktør for fellestjenester Kjartan C. Møller, jpg

Direktør for økonomi og organisasjon

Kjartan Møller er direktør for økonomi og organisasjon

Avdelinger som tilhører området:

 • Anskaffelser
 • Kvalitet og internkontroll
 • Organisasjon og forhandling
 • Økonomi og eierskap
 • Prosjektkontoret

Mobil:
900 80 756
Telefon:
51 50 89 86
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no
Birger S. Clementsen

Direktør for innovasjon og støttetjenester

Birger S. Clementsen er direktør for innovasjon og støttetjenester

Mobil:
932 42 821
E-post:
birger.clementsen@stavanger.kommune.no