Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Stavanger-statistikken
  4. Statistikk over arbeid- og sysselsetting

Sysselsetting

Her finner du oppdaterte data for sysselsetting og utvikling i Stavanger og nabokommuner

Sysselsettingsstatistikk tar utgangspunkt i to ulike kilder.

AKU (ArbeidsKraftUndersøkelsen) - er en kontinuerlig utvalgsundersøkelse som gjennomføres av SSB månedlig. Denne undersøkelsen gir en indikasjon på utvikling i arbeidsstyrke og sysselsatte. Kilde for AKU-tallene: SSB.
AKU-tall gis på fylkesnivå.

Gå til AKU-statistikken

Den andre kilden er SSB's registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Den baserer seg på lønns- og ansatte registeret. Endring i metoden for registrering av sysselsatte per 31.12.14, gjør at det ikke er sammenlignbare tall bakover i tid. Vi offentliggjør derfor eldre tall til og med 2015. De registerbaserte tallene har en langt høyrere nøyaktighet enn AKU-tallene, og offentliggjøres både etter kommune og næringsgruppe. Tall på lavere geografisk nivå kan også fås, gjennom kontakt med SSB.

Gå til registerbaserte sysselsettingstall. Kilde SSB

Arbeidsledighetstall fra NAV. Nav Rogaland gir ut månedlige rapporter med utviklingen i arbeidsledighet.

Kontaktinformasjon

Eli Sirnes Willumsen

rådgiver, seksjon for overordnet plan

Telefon:
51 50 80 70
E-post:
eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no

Nadia Remen Svendsen

rådgiver, seksjon for overordnet plan

E-post:
nadia.remen.svendsen@stavanger.kommune.no