PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune

Sysselsetting

Siden er under oppdatering, velkommen tilbake snart! Her skal vi legge ut oppdaterte data for sysselsetting og næringsutvikling i Stavanger og nabokommuner.

Strektegning av fisk, plattform og batteri/strømkabel

Sysselsettingsstatistikk tar utgangspunkt i to ulike kilder.

AKU (ArbeidsKraftUndersøkelsen) - er en kontinuerlig utvalgsundersøkelse som gjennomføres av SSB månedlig. Denne undersøkelsen gir en indikasjon på utvikling i arbeidsstyrke og sysselsatte. Kilde for AKU-tallene: SSB.
AKU-tall gis på fylkesnivå.

Den andre kilden er SSB's registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Den baserer seg på lønns- og ansatte registeret. Endring i metoden for registrering av sysselsatte per 31.12.14, gjør at det ikke er sammenlignbare tall bakover i tid. Vi offentliggjør derfor eldre tall til og med 2015. De registerbaserte tallene har en langt høyrere nøyaktighet enn AKU-tallene, og offentliggjøres både etter kommune og næringsgruppe. Tall på lavere geografisk nivå kan også fås, gjennom kontakt med SSB.

Arbeidsledighetstall fra NAV. Nav Rogaland gir ut månedlige rapporter med utviklingen i arbeidsledighet.

Kontaktinformasjon

Nadia Remen Svendsen

Rådgiver i seksjon for overordnet plan
Prosjektleder for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Mobil:
917 40 873
E-post:
nadia.remen.svendsen@stavanger.kommune.no

Inger Bjørgo Hustvedt

Rådgiver innenfor statistikk og analyse
Avdeling byutvikling, seksjon for overordnet plan

Mobil:
454 86 259
E-post:
inger.bjorgo.hustvedt@stavanger.kommune.no