PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Ordførar Sissel Knutsen Hegdal
  4. Ordføreren vil ta dine klimainnspill med til resten av Europa

Ordføreren vil ta dine klimainnspill med til resten av Europa

Som en av over 10000 byer har Stavanger skrevet under på ordføreravtalen – Covenant of Mayors for Climate and Energy. Nå ber vi innbyggere, organisasjoner og bedrifter om å komme med innspill om utforming av en ny klimapakt for Europa.

Ordføreravtalen skisserer en felles visjon for en bærekraftig framtid. Denne fellesvisjonen er utgangspunktet for å skape tiltak som takler sammensatte utfordringer knyttet til klimaendringer, klimatilpasning og fornybar energi. Målet er å levere konkrete og langvarige klimatiltak. Avtalen er også EUs rapporteringsverktøy for å få en oversikt over status i hver by.

Stavanger signerte avtalen første gang i 2008, ved daværende ordfører Leif Johan Sevland.

Covenant of Mayors

Ambisjoner

I 2008 var målsettingen blant annet 20 prosent reduksjon av CO2-utslipp. Stavanger signerte en oppdatert forpliktelse i 2019 og da var målet økt til 40 prosent. EU vil sannsynligvis øke denne forpliktelsen til 65 prosent reduksjon i løpet av året - for å nå målsettingen om et klimanøytralt kontinent innen 2050. Norge har forpliktet seg til 55 prosent reduksjon, og Stavangers ambisjon er å redusere byens utslipp med 80 prosent innen 2030.

Gi dine innspill!

Ordføreren i Stavanger kommune inviterer nå innbyggerne i Stavanger til å delta i en spørreundersøkelse i regi av ordføreravtalen. Vi inviterer dere til å gi innspill til utformingen av en ny klimapakt. Klimapakten er en del av EUs «Green Deal» der EU vil involvere innbyggerne i større grad for å gi direkte mulighet til å påvirke politikken.

EU har som mål at Europa skal være et klimanøytralt kontinent i 2050.

Spørreundersøkelsen fra Covenant of Mayors (ordføreravtalen), handler å om levere konkrete innspill til hva og hvordan byene ønsker at en klimapakt skal utformes.

- Vi trenger dine innspill for at vår del av de framtidige forpliktelsene våre blir mest mulig i tråd med det innbyggerne ønsker, sier Gerd Seehuus, koordinator for Covenant of Mayors i Stavanger.

Slik deltar du i undersøkelsen

Undersøkelsen er nå stengt. 

Takk for dine innspill!

Fakta:

  • The Covenant of Mayors ble lansert i 2008.
  • Nå er over 10000 lokale og regionale myndigheter over hele Europa med.

Gerd Seehuus

koordinator for Covenant of Mayors i Stavanger

Telefon:
51 50 76 56
E-post:
gerd.seehuus@stavanger.kommune.no