PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Ordførar Sissel Knutsen Hegdal
  4. Ordførerens nyttårstale 2018

Ordførerens nyttårstale 2018

- Mangfold betyr muligheter. Stavanger skal være en åpen og inkluderende by. I Stavanger bor det nå folk fra 189 nasjonaliteter, sa ordfører Christine Sagen Helgø i sin nyttårstale på Ledaal.

Ordførerens nyttårstale på Ledaal 2018.

Kjære alle sammen

Har dere sett det store portrettet på veggen på Kannik skole? Det er av Helge. Helge kan ikke lese og skrive, men han har likevel en plass i arbeidslivet. I 25 år har han jobbet i Attende. Det å ha en jobb å gå til, er viktig for Helge, for deg og for meg. Bildet skal minne oss om at alle har en plass i arbeidslivet. En god skole, inkludering og Nuart (gatekunst) er tre ting vi vil at folk skal forbinde med Stavanger.

Alle bør å ha en jobb å gå til.
Alle kan bidra med noe.

Arbeid er inngangsbilletten til samfunnet. For to år siden kom det spesielt mange flyktninger til Stavanger. Folk viste imponerende dugnadsånd. Mange av flyktningene er nå i ferd med å fullføre introduksjonsprogrammet ved Johannes Læringssenter. Nå er tiden kommet for å gi dem en jobb. Nå er tiden inne for en ny dugnad.

En av de som har fått jobb, er Rami fra Syria. Første gang jeg møtte Rami var på flyktningmottaket på Forus. Neste gang jeg traff ham var han i jobb på Matmagasinet. Jeg vil spesielt oppfordre bedrifter og offentlig sektor til å ansette flyktninger, lærlinger og unge, slik at de kommer seg inn i arbeidslivet.

Vi ser nå endelig tegn til forsiktig optimisme i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har gått ned til 3,6%. Flere folk er i arbeid. Sysselsettingen har økt med 7000 fra første til tredje kvartal i fjor. Det er også gledelig for Stavanger som energihovedstad at aktiviteten i oljebransjen ser ut til å peke oppover. 21. desember var jeg hos Statoil i forbindelse med overleveringen av planen for drift og utvikling av Snorre-feltet. Det betyr 25 nye år for feltet, 90 milliarder i investeringer på norsk sokkel og 23.000 nye årsverk bare i prosjektfasen. Oljeindustrien er og forblir viktig i mange år fremover i tillegg til nye næringer.

Se ordførerens tale på Facebook:

Det nye prosjektet «Invest in Stavanger» er et av initiativene som skal få flere bedrifter til å etablere seg i Stavangerregionen. Selv om arbeidsledigheten er på vei ned, må vi jobbe mer målrettet for å skape flere statlige og private arbeidsplasser. Arbeidet har allerede gitt resultater. For noen dager siden ble det klart at Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester skal legges til Stavanger. Det betyr minst 20 statlige arbeidsplasser til vår region. Kommisjonen blir en viktig del av det allerede sterke sikkerhetsfaglige miljøet i regionen.

Kongress- og arrangementsturisme er et eksempel på noe som bidrar til flere arbeidsplasser og økt verdiskapning. Dette er aktiviteter som kan gi over en milliard i inntekter til Stavangerregionen for årene 2018 – 2024. Det tilsvarer ca. 2500 nye årsverk.

Jeg vil nevne to eksempler på arrangementer som bidrar positivt til verdiskaping og som gir positive ringvirkninger i regionen.

Det ene er ONS, som i år har «Innovate» som tema. Det passer fint med omstillingsarbeidet som fortsatt pågår i denne regionen.
Det andre er smartbykonferansen Nordic Edge Expo. På bare tre år har konferansen gått fra 500 til 4500 besøkende fra 30 land. Den har etablert seg som en viktig nordisk utstillingsarena som tiltrekker mange besøkende til regionen.
Vi må jobbe frem flere slike. Bystyret vedtok nettopp å etablere et arrangement- og kongressfond. Stavanger blir første by i Norge som får på plass et slikt fond.

Jeg liker godt ordtaket «ulik bakgrunn, felles fremtid». Vi må skape en vi-kultur som alle føler seg hjemme i.
Mangfold betyr muligheter. Stavanger skal være en åpen og inkluderende by. I Stavanger bor det nå folk fra 189 nasjonaliteter. Det er nesten hvert land i hele verden. 22 prosent av innbyggerne har en annen bakgrunn enn norsk. Vi har lange tradisjoner som internasjonal by, og kan være stolt av det mangfoldet byen representerer.

Både arbeid og skole er viktige arenaer for å hindre utenforskap.
I Stavanger er alle elever «våre elever». Alle barn og unge skal oppleve å høre til. De skal møtes med tillit og respekt på skolen - uavhengig av sosial bakgrunn, etnisk, religiøs eller språklig tilhørighet. Stavangerskolen er en merkevare for kvalitet og ambisjoner. I følge undersøkelser ligger elevene i Stavangerskolen over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, og elevene gir tilbakemelding om at de trives i skolen. Vi må sørge for at det fortsetter slik og at skolen utvikles til å bli enda bedre. Barn og unge er byens fremtid.

I romjulen har vi lest om ungdom helt ned i 13-årsalderen som begår alvorlige kriminelle handlinger. Dette må vi gjøre noe med, både når det gjelder forebygging og håndtering. Politiet, SLT-koordinator og foreldre må samarbeide for å sette i gang konkrete tiltak rettet mot de det gjelder.

Satsingen på «Kunnskapsbyen Stavanger» er viktig. Med det nye sykehuset på plass på Ullandhaug i 2023, er det store muligheter for utvikling på Ullandhaugsområdet. I løpet av dette året skal vi derfor tilrettelegge for helsefakultet og jobbe for at Universitetet i Stavanger får medisinutdanning.

Møter med mennesker gir kunnskap om kommunens tjenester og hvordan de kan videreutvikles. Helseminister Bent Høie og jeg besøkte i fjor Hilde og Christer Askildsen. Ekteparet er noen av de som har fått hjelp av Housing First-prosjektet til å flytte inn i egen bolig og i tillegg bli rusfri. Det er et eksempel på et tiltak der vi setter inn ressurser akkurat når folk trenger det, slik at de kommer seg videre på egenhånd.

I Stavanger tilrettelegger vi for at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger. Flere skal kunne klare seg hjemme med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Når Lervig sykehjem åpner i januar, vil det være et av byens største – og et av landets mest moderne sykehjem. Gjennom velferdsteknologi skal beboerne være selvstendige, trygge og aktive.

I fjor fikk Stavanger arenastatus som smartby. Det bidrar til å sette Stavanger enda mer på kartet som en innovativ by.
I år skal innbyggerne i Stavanger både kunne se og oppleve at de bor i en smart by. Gjennom prosjektet «smarte bymøbler» skal kommunen legge til rette for at det blir enda mer attraktivt å ta buss. Det passer fint når vi i 2018 skal innføre byvekstavtalen. Målet med avtalen er at flere skal ta bussen, sykle eller gå - særlig til og fra jobb.

Sentrum skaper mye engasjement, og mange har meninger om hvordan sentrum i byen bør være. Kommunen jobber nå med en ny sentrumsplan som skal peke ut hvordan byen vår skal bli i fremtiden. I innbyggerinvolveringen har kommunen tatt i bruk VR-briller og Minecraft for å vise folk hvordan byen kan se ut i fremtiden.

Din mening er viktig for å gjøre Stavanger til en enda bedre by å bo i for alle. I 2018 vil jeg gjøre om formen på ordførerens åpne dag. Jeg vil møte deg der du er. Ordførerens åpne dag skal i år arrangeres både digitalt og rundt i byen. Første stopp er Sølvberget nå i januar.

#Metoo-kampanjen preget mediene i høst. Det startet med historier fra Hollywood. Nå har bølgen nådd Norge og vist oss at seksuell trakassering er noe som finnes i alle bransjer. Trakassering er uakseptabelt. Rådmannen har allerede understreket dette overfor de ansatte i kommunen. Jeg vil ta det opp med politikerne på nyåret, for å se om vi må gjøre noe.

I løpet av året som gikk ble en rekke populære storbyer som London, Barcelona og Stockholm rammet av terror. Flere fra vår region var til stede og delte sine historier i sosiale medier. Den store verden er tettere på oss nå enn før. «Verden er blitt farligere de siste årene». Slik oppsummerte NATO-sjef Jens Stoltenberg verdenssituasjonen i et intervju før jul. Det er skummelt når de viktigste statslederne i tillegg ikke forstår sin egen påvirkningskraft og konsekvensen av sine egne ytringer. Vi må ta inn over oss at trusselen om ekstremisme i Norge er mer kompleks enn tidligere. Internasjonale forhold og konflikter utenfor Norge har fått stor betydning for trusselsituasjonen her i landet.
Det aller viktigste arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme er det forebyggende arbeidet: inkludering, følelse av tilhørighet og like muligheter for deltakelse spesielt.

Sammen med Finnøy og Rennesøy er vi godt i gang med å etablere en ny kommune.
Nye Stavanger blir energihovedstad og en av landets viktigste landbruks- og havbrukskommuner.
Mat blir viktig i den nye landbruks- og havbrukskommunen. Den nye kommunen vil bli den største lakseproduserende storbykommunen med en produksjonskapasitet på 71 780 tonn oppdrettslaks og 5483 tonn tomater. Vi vil også bli store på både verpehøns og sau.

Da gourmetkokken Eivind Hellstrøm var innom Stavanger i høst med tv-programmet «Truls à la Hellstrøm», gjentok han at Rogaland definitivt er Norges matfylke nummer én. Jeg er stolt over å være ordfører i Norges mathovedstad. Ingen fylker produserer mer mat enn Rogaland. Når Gladmatfestivalen i år feirer 20 år bør vi ha en egen Nye Stavanger-stand.

Vi samarbeider godt i regionen. Min ordførerkollega i Sandnes Stanley Wirak og jeg har avtalt å møtes for å diskutere videre samarbeid. Om få år er vi begge i mål med kommunereformen. Da er vi to selvstendige byer, i hver vår nye kommune. Det er viktig at vi finner formen nå.
Klimaendringene er ikke bare noe som skjer ute i verden. Konsekvensene blir også stadig mer synlig her hjemme i form av hyppigere stormer og oversvømmelser.
Dersom verden ikke lykkes i å kutte utslippene i årene som kommer, kan klimaendringene få alvorlige konsekvenser. Regjeringen har derfor lagt en klimastrategi som legger til rette for omfattende utslippsreduksjoner nasjonalt.
For at Norge skal få til dette, må vi jobbe sammen. Som kommune har vi et ansvar. Vi diskuterer derfor nå målene i den nye klima- og miljøplanen for kommunen.
Som enkeltmennesker kan vi også gjøre en forskjell. Vi må tenke mer over forbruket vårt, velge kollektiv transport, sykle eller gå.

I år er det 10 år siden Stavanger var Europeisk kulturhovedstad. Det er fem år siden Stavanger konserthus åpnet. Kulturhovedstadsåret hadde «Open Port» som visjon. Slagordet passer godt når Stavanger igjen skal være vertshavn for seilregattaen The Tall Ships Races i juli. Da vil skuter og mannskap fra mange land fylle Vågen – og Stavanger inviterer hele regionen på skutefest.

2018 er musikkorpsenes år. I korpset får du en fantastisk mulighet til å dele musikkgleden med andre. Mange profesjonelle musikere har bakgrunn fra skolemusikken. For eksempel i landets symfoniorkester og militære korps. Uten frivillighet, ingen korps og ingen idrett.

Og når vi snakker om dugnad: fjoråret var et turbulent år for Viking med nedrykk og mye usikkerhet rundt eierskap og drift av stadion. Jeg håper flest mulig vil være med og heie Viking tilbake til eliteserien. Og da passer det å lese et utdrag fra Vikingsangen «Adle Ska Ver Med» av Hans Petter Hansen.

Me går mod nye slag
Me vil kjempa samen i lag

Sama koss det går
Sama ka som skjer
Bler me presst tebage
Å bler trydde ner
Sama ka som hende
Sama koss det går
Så reise me oss opp igjen å står

Kjære venner, velkommen til Ledaal og på vegne av hele bystyret: godt nytt år!