PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Kommunalutvalet

Kommunalutvalet

Kort fortalt

 • Kommunalutvalet består av ni medlemmer med varamedlemmer.
 • Ordførar og varaordførar er høvesvis leiar og nestleiar i utvalet. 

Information in other languages

Ansvarsområda frå utvalet

Kommunalutvalet behandlar mellom anna saker som handlar om:  

 • Overordna samfunns- og sentrumsutvikling  
 • Regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid i kommunen  
 • Finans- og økonomi  
 • Lønnsstrategi  
 • Næringsutvikling  
 • Eigarskap  
 • Smartby  
 • Kunnskapsbyen Stavanger  
 • Forsking, innovasjon og digitalisering 

I tillegg er kommunalutvalet mellom anna: 

 • Klagenemnd. 
 • Kommuneplanutval for saker etter plan- og bygningslova kapittel 9, 10 og 11.  
 • Utvalet til kommunen for finans- og økonomisaker  
 • Forhandlingsutval for faste eigedommar og gir styringssignal for arbeidet frå kommunedirektøren med forhandlingar om erverv, tilrettelegging, sal og utbygging.  
 • Skjenkjeutvalet til kommunen som blir orientert om rapportane frå skjenkjekontrollen. 

Les heile reglementet for kommunalutvalet.

Anne Kristin Vik Bruns (KrF) i kommunestyret. Foto: Carina Johansen.
Anne Kristin Vik Bruns (KrF) er blant annet medlem av kommunestyret og kommunalutvalget. Foto: Carina Johansen.

Møte og sakspapir

Sjå møteplan og sakspapir for kommunalutvalet. Neste møte er 22. mars kl. 09.00. Merk at møtet startar med presentasjon om handlingsplan for cruise 09.00-09-30 og deretter informasjon om flyktningsituasjonen frå 09.30-10.00. På sakskartet står langsiktig grense for landbruk, revidering av selskapsavtalen for Stavangerregionen hamn IKS og temaplan for kunnskapsbyen Stavanger. Det er òg meldt inn spørsmål om bruktmarknaden på Nytorget og dekning av utgifter i samband med transport og opphald for ukrainske flyktningar. 

Møta blir òg viste på kommune-tv

Kommunalutval - TV

Kontaktinformasjon

Bilde av ordfører Sissel Knutsen Hegdal

Sissel Knutsen Hegdal

Ordfører i Stavanger. 

Se kontaktinformasjon for ordføreren

E-post:
sissel.k.hegdal@​stavanger.kommune.no
Bilde av varaordfører Henrik Halleland

Henrik Halleland

Varaordfører i Stavanger i perioden 2023-2027.

Mer informasjon.

E-post:
henrik.halleland@​stavanger.kommune.no

Bente Grønnum

utvalgsansvarlig

Mobil:
977 91 604
E-post:
bente.gronnum@stavanger.kommune.no