PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utval for arbeidsliv og lønn

Utval for arbeidsliv og lønn

Kort fortalt

 • Utvalet har 11 medlemmer og blir leidde av Truls Drageset Dydland (Raudt). 
 • Nestleiar er Frode Berge (Ap)

Information in other languages

Ansvarsområda frå utvalet

Utval for arbeidsliv og lønn behandlar mellom anna saker som handlar om: 

Forholdet mellom dei tilsette og kommunen som arbeidsgivar, særleg:   

 • Arbeidsgivarstrategi  
 • Styringsdokumenta til kommunen  
 • Digitalisering og IKT  
 • Forsking og innovasjon  
 • Innkjøpsreglement og -strategi  

I tillegg har utval for arbeidsliv og lønn mellom anna: 

 • Innstillingsrett til kommunalutval, formannskap og kommunestyre for vidare behandling av saker innanfor ansvarsområdet sitt.  
 • Rett til å drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtekne reformer, resultat frå KSs kontaktar med statlege styresmakter og oppfølging av saker frå sentralt kontaktmøte

Møte

Møta i utval for arbeidsliv og lønn er opne for publikum. Skal utvalet behandle saker som er halde unna offentleg innsyn blir lukka møtet.

Dei neste møta i utval for arbeidsliv og lønn er måndag 2. mai og måndag 13. juni. Sakspapira blir lagt ut seinast ei veke før møtet. 

Sjå møteoversikt og sakspapir

Fleire av møta blir òg viste på nett-tv.

Medlemmer

Du finn enkelt ut kven som er medlemmer av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringen til å finne andre utval. 

Utval for arbeidsliv og lønn

Kontaktinformasjon

Truls Drageset Dydland

Leder i utvalg for arbeidsliv og lønn. (Se alle verv)

Mobil:
926 72 760
E-post:
trulsdd@​gmail.com

Jorunn Lura Jåsund

 • Sekretær for utvalg for helse og velferd. 
 • Sekretær for utvalg for arbeidsliv og lønn. 
 • Sekretær for Rennesøy kommunedelsutvalg
 • Sekretær for eldrerådet
 • Sekretær for funksjonshemmedes råd. 
 • Sekretær for innvandrerrådet.

Mobil:
908 73 739
Telefon:
51 50 78 86
E-post:
jorunn.lura.jaasund@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no