PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utval for helse og velferd

Utval for helse og velferd

Kort fortalt

 • Utval for helse og velferd har 11 medlemmer og blir leidde av Dag Mossige (Ap). 
 • Nestleiar er Randi Mossefin (SV)

Information in other languages

John Peter Hernes, politiker for Høyre i Stavanger

John Peter Hernes, politiker for Høyre i Stavanger

Ansvarsområda frå utvalet

Utval for helse og velferd behandlar mellom anna saker som handlar om: 

 • Helse og omsorg  
 • Legevakt og legetenester
 • Arbeid, velferd og sosiale tenester  
 • Introduksjonsordning og norskopplæring for nykomne innvandrarar  
 • Smittevern  
 • Nytingsmiddel
 • Strålevern  
 • Miljørettet helsevern 

Møte

Møta i utval for helse og velferd er opne for publikum. Skal utvalet behandle saker som er halde unna offentleg innsyn blir lukka møtet.

Neste møte er 22. mars klokka 15.30. Du kan sjå møteplan og lese sakspapir her. På sakskartet står mellom anna styrking av Helsehuset, barnetrygd utanfor utrekning av sosialhjelp og bustadsosial handlingsplan.

Fleire av møta blir òg viste på nett-tv.

Dag Mossige (Ap). Foto: Carina Johansen
Dag Mossige (Ap) er leder av utvalg for helse og velferd. Foto: Carina Johansen

Medlemmer

Du finn enkelt ut kven som er medlemmer av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringen til å finne andre utval. 

Utval for helse og velferd

Kontaktinformasjon

John Peter Hernes

Leder av utvalg for helse og velferd

Mobil:
901 72 337
E-post:
johnpeterhernes@​me.com

Jorunn Lura Jåsund

 • Sekretær for utvalg for helse og velferd. 
 • Sekretær for utvalg for arbeidsliv og lønn. 
 • Sekretær for Rennesøy kommunedelsutvalg
 • Sekretær for eldrerådet
 • Sekretær for funksjonshemmedes råd. 
 • Sekretær for innvandrerrådet.

Mobil:
908 73 739
Telefon:
51 50 78 86
E-post:
jorunn.lura.jaasund@stavanger.kommune.no