PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Rådene
  4. Studentrådet

Studentrådet

Kort fortalt

Studentrådet i Stavanger har ni medlemmer og blir i perioden 2019-2023 leia av Eirik Faret Sakariassen.

Information in other languages

Medlemmene av studentutvalget

Første rad fra venstre: Anna Ludvigsen, Kristin Lode (leder), Benjamin Hagen, Samuel Emmanuel Nasser, Marie Haga Andre rad fra venstre: Elvan Nur Anli, Linn Underhaug Grythe, Chris William Grostøl, Mathilde Severinsen, Daniel Løkke-Sørensen, Joakim R. Ramsland, Stig Fagerland (nestleder), Eira Aas Eide, Kristina Pantovic, Elise Mauseth Ree-Mohn, Lene Høie.

Møte og saker

Sjå møteoversikt og sakspapir for rådet

Finn medlemmer

Her kan du sjå kven som er medlemmer av utvalet og finne kontaktinformasjon.

Ansvarsområda til studentrådet

Studentrådet skal behandle overordna, strategiske og prinsipielle saker innan følgjande område:

  • attraktiv studieby
  • levekår for studentar
  • planar og prosjekt som kan påverke utviklinga av studiebyen
  • profilering av studiebyen

Studentrådet er eit høyrings- og rådgivande organ for formannskapet og kommunestyret, og kan ta opp og greie ut saker på eige initiativ.

Studentrådet skal uttale seg på vegner av interessegruppa i saker som blir lagde fram til behandling.

Kontaktinformasjon

Liv Marit Netland

utvalgsansvarlig

Telefon:
51 50 71 37
E-post:
liv.marit.netland@stavanger.kommune.no
profilbilde Helene Gram

Helene Gram

seniorrådgiver

Mobil:
984 42 108
Telefon:
51 50 71 39
E-post:
helene.gram@stavanger.kommune.no