PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Slik kan du være med å påvirke

Slik kan du være med å påvirke

Kort fortalt

Du har flere måter å påvirke som innbygger i Stavanger

  • Flere ganger i året arrangeres det politikertorg der du kan møte politikerne
  • Der kan du kan ta opp tema du er opptatt av
  • minsak.no kan du foreslå saker og samle underskrifter til støtte for en sak du er opptatt av. Det kan føre til at kommunestyret behandler den. 
Stavanger sentrum. Foto: Harald M. Valderhaug

Politikertorget

Politikere i Stavanger kommunestyre arrangerer jevnlige møtedager der enkeltpersoner, grupper og interesseorganisasjoner kan ta opp tema de er opptatt av.

På politikertorget møter du representanter fra alle de 11 politiske partiene i Stavanger kommunestyre til en uformell samtale. Det blir ikke tatt opp taushetsbelagte enkeltsaker innen helse og sosial, heller ikke kommunale boligsaker eller saker som allerede er inne til politisk behandling. Dette er ikke et debattmøte, men en mulighet til å legge fram saker etterfulgt av en spørsmålsrunde. Politikerne vil deretter ta saken med seg til sine partier, og de vil kunne gi deg råd om hva du bør gjøre for å følge saken videre.

Innbyggerforslag/innbyggerinitiativ på minsak.no

På minsak.no kan Stavangers innbyggere foreslå saker og samle underskrifter til støtte for saken. Det kan føre til at kommunestyret behandler den.

Minsak.no er en nettportal, der innbyggerne kan foreslå saker og samle underskrifter elektronisk. Minsak er opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet for å gjøre det lettere for innbyggerne i en kommune å ta opp saker.

Les retningslinjene

Les først retningslinjene for innbyggerforslag i Kommunelovens § 12-1 dersom du vurderer å samle underskrifter for en sak på minsak.no.

Kontroller underskrifter og send saken

Samler du flere enn 300 underskrifter, blir du først bedt om å luke ut underskrifter fra folk utenfor kommunen. Det skjer ved hjelp av en moderator-funksjon i minsak. Har du etter det fremdeles minst 300 underskrifter, klikker du på en knapp som gjør at saken sendes til kommunen.

Hva skjer med din sak?

Politisk sekretariat i kommunen kontrollerer også at saken din har nok underskrifter fra Stavanger og at den oppfyller kriteriene for å bli behandlet. Du får skriftlig beskjed om resultatet av kontrollen.

Godkjennes saken, skal fagavdelingen som har ansvar for det temaet du tar opp se på saken, slik at politikerne får sammenhengen saken står i.

Forslag om en ny idrettsbane kan for eksempel bli vurdert ut fra hvilke andre planer kommunen har for området, hvor lenge andre har ventet på nye baner og hvor mye en slik bane koster. Kanskje politikerne allerede har vedtatt noe om en bane i området?

Politisk behandling

Fagavdelingen vil enten sende saken direkte til behandling i kommunestyret, eller først et kommunalstyre. Kommunestyret gjør det endelige vedtaket i saken din. Det skal skje seinest seks måneder etter at kommunen får den inn, om det er mulig.

Ingen behandling i kommunen

Saker som allerede er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden og saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag kan politikerne velge å la være å behandle.

Hvis saken din ikke oppfyller kriteriene i retningslinjene for innbyggerinitiativ, vil du få skriftlig beskjed om det. Det samme vil skje dersom kommunen finner ut at det er et annet organ, for eksempel fylkeskommunen, som skal behandle saken din.

Mer informasjon om innbyggerinitiativ

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Rådhuset Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90