PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Val
 4. Valg 2023

Val 2023

kort fortalt

Information in other languages

Valg 2023
Val 2023

Test lokalvalguiden til NRK

NRK satsar tungt på lokalvalet i år, og har laga fyldige løysingar for alle kommunane i landet. Sjekk gjerne lokalvalguiden for Stavanger

Utleggingsmanntal

Utleggingsmanntalet vil vera tilgjengeleg for offentleg ettersyn i  Innbyggerservice i Stavanger sentrum og ved innbyggartorga i Vikevåg og på Judaberg frå onsdag 12. juli. 

Godkjende vallister og lokale partiprogram

Torsdag 11. mai godkjende valstyret listeforslag frå 16 parti. 1. juni vart siste listeforslag godkjent av valstyret, slik at det no er totalt 17 lister som stiller til val i Stavanger kommune. 

Sjå listeforslag i eiga nettløysing I Sjå alle listeforslag som PDF

Vi har samla alle lokale partiprogram på ei eiga side.

Førehandsstemming

Det blir gjennomført førehandsstemming ved følgande stader i tidsrommet 10. august – 8. september:

Førehandsstemmestad Opningstider
Torget i Stavanger sentrum Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
Hillevåg torg Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
Hundvågkrossen Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
DNB Arena/Siddishallen Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
Tastasenteret Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
Sunde/Kvernevik bydelshus Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
Lervigtunet park Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
Gausel v/Coop Mega Måndag til fredag kl. 10.00 – 18.00
Laurdag kl. 10.00 – 17.00
Innbyggartorg i Vikevåg Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 08.30 – 15.00
Torsdag kl. 08.30 – 18.00
Innbyggartorg på Judaberg Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 08.30 – 15.00
Torsdag kl. 08.30 – 18.00

Her viser Google maps kvar du kan førehandsstemme: 

Talet på mottekne førehandsstemmer

  Innanbys Til andre kommunar Totalt
3. juli - 9. august (tidlegstemmer) 148 3 151
Veke 32 4439 148 4587
14. august 1196 36 1232
15. august 1006 24 1030

Førehandsstemming ved utdanningsinstitusjonar og sjukeheimar

Det blir gjennomført førehandsstemming ved utdanningsinstitusjonar og sjukeheimar, som vil vera opne for alle veljarar. Sjå stad og tidspunkt her

Vallokale og opningstider på valdagane

  Stemmekrins Vallokale Opningstid søndag 10. september Opningstid måndag 11. september
1 Buøy/Hundvåg Hundvåghallen, Austbøsvingene 54 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
2 Varden Nylund skule, Nylundsgaten 1   kl. 10.00 - 21.00
3 Storhaug Bergeland vidaregåande skule, Vaisenhusgaten 50 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
4 Våland Våland skule, Schives gate 21   kl. 10.00 - 21.00
5 Ullandhaug Ullandhaug skule, Hjalmar Johansens gate 13   kl. 10.00 - 21.00
6 Eiganes Stavanger kommunes administrasjonsbygg, Olav Kyrres gate 23 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
7 Kampen Kampen skule, Kampens gate 33   kl. 10.00 - 21.00
8 Roaldsøy Roaldsøy skule, Nordvikvegen 23   kl. 10.00 - 21.00
9 Vassøy Vassøystua, Sørstrandvegen 40A   kl. 10.00 - 21.00
10 Gausel Gautesetehallen, Heddeveien 145 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
11 Hinna Hinna skule, Ordførar Tveteraas gate 11   kl. 10.00 - 21.00
12 Vaulen Hetlandshallen, Skolevollen 15   kl. 10.00 - 21.00
13 Kvaleberg Hillevåg kyrkje, Veumveien 55 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
14 Tjensvoll Tjensvoll kyrkje, Tellusveien 43   kl. 10.00 - 21.00
15 Stokka Stokka Forum, Adjunkt Hauglands gate 50   kl. 10.00 - 21.00
16 Madlamark Madla bydelshus, Åsta Kongsmors gate 20 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
17 Hafrsfjord Hafrsfjord skule, Madlasandnes 11   kl. 10.00 - 21.00
18 Kvernevik Sunde/Kvernevik bydelshus, Traneveien 10   NY   kl. 10.00 - 21.00
19 Sunde Sunde skule, Sundeveien 10   kl. 10.00 - 21.00
20 Indre Tasta Tastahallen, Fredtunveien 10   kl. 10.00 - 21.00
21 Ytre Tasta Vardenes skule, Gamle Dusevikvegen 4 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
22 Finnøy Finnøy fleirbrukshall, Hagavegen 2 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
23 Fogn Fogn oppvekstsenter, Liane 1   kl. 10.00 - 21.00
24 Ombo Ombo oppvekstsenter, Eidevegen 2-4   kl. 10.00 - 21.00
25 Sjernarøyane Sjernarøy oppvekstsenter, Sjernarøyvegen 898   kl. 10.00 - 21.00
26 Rennesøy Vikevåg innbyggartorg, Asalveien 6 kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
27 Mosterøy Mastrahallen, Vodlaveien 1   kl. 10.00 - 21.00

Har du stemmerett?

Dette er krava du må oppfylla for å kunna stemma ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023: 

 • Har fylt 18 år innan utgangen av 2023
 • Norsk statsborgar
  • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busett i Noreg​.
  • Viss du har budd meir enn ti år i utlandet, må du søka om å bli innført i manntalet igjen.

   Skjema: Søknad om innføring i manntalet
 • Utanlandsk statsborgar dersom du
  • Har vore innført i folkeregisteret som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen.
  • Er nordisk statsborgar (frå Sverige, Danmark, Finland og Island) busett i Noreg (registrert i folkeregisteret seinast 30.06.)

Står du i manntalet?

Alle veljarar som har stemmerett og er busette i Noreg står i manntalet i den kommunen dei var registrerte busette i pr. 30.06.

Har du flytta etter denne datoen, er du framleis registrert i manntalet og har stemmerett i den kommunen du flytta frå. Du kan då velja om du vil stemma på valdagen i den kommunen du flytta frå, eller om du vil førehandsstemma.

Bur du i utlandet, men har vore registrert i folkeregisteret som busett i Noreg dei siste ti åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der du var registrert som busett då du flytta frå Noreg.

Har du ikkje vore busett i Noreg dei siste ti åra, må du søka om å bli ført inn i manntalet.

Du kan lesa meir her.

Korleis stemmer du?

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit vallokale på valdagen, eller ved å gi førehandsstemme. Har du gitt førehandstemme, er det denne som gjeld. Du kan fritt avgjera om du ønsker å gi førehandsstemme eller stemme på valdagen.

Valinformasjon på fleire språk

Valdirektoratet har utarbeidd informasjonsbrosjyrar om valet på fleire språk. Brosjyrane er tilgjengeleg på desse språka: engelsk, polsk, arabisk, tigrinja (eritreisk), somali, persisk/farsi, tyrkisk, swahili, thailandsk og spansk.

Historiske valresultat i Stavanger

Hjelp til å stemma

Ta kontakt med ein valmedarbeidar dersom du har spørsmål eller treng rettleiing når du skal stemma. Valmedarbeidarane har teieplikt.

Har du ei psykisk eller fysisk funksjonsnedsetjing som gjer at du ikkje kan stemma åleine? Då har du rett på å få hjelp til å stemma av ein valmedarbeidar eller ein annan person som du sjølv peikar ut.

Stemme heime

Veljarar som på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje kan oppsøka eit stemmelokale, kan førehandsstemme heime. Då kjem det to valmedarbeidarar heim til deg og får stemma di.

Frist for å søka om å stemma i førehandsstemmeperioden for sjuke og uføre der dei oppheld seg, er onsdag 6. september kl. 14.00.

Stemme frå utlandet

Veljarar som bur eller oppheld seg i utlandet kan førehandsstemma på norske ambassadar og andre utanriksstasjonar eller hos andre utnemnde stemmemottakarar frå 1. juli 2023.

Du kan lesa meir her.

Tidlegstemme

Tidlegstemmegiving blir gjennomført måndag – fredag i tidsrommet 01. juli – 09. august kl. 09.00 – 15.00 i Innbyggerservice i Stavanger sentrum og ved innbyggartorga i Vikevåg og på Judaberg.

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som blir stemt inn (valoppgjer).

Valstyret blir leidd av ordførar Kari Nessa Nordtun. Sjå heile medlemsoversikta

Lenker

Valdirektoratet

Kontaktinformasjon

Martha Rødde er valgansvarlig i Stavanger kommune

Martha Rødde

seniorrådgiver/valgansvarlig

Mobil:
402 01 305
Telefon:
51 50 72 34
E-post:
martha.rodde@stavanger.kommune.no