PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Kildesortering
 4. Hageavfall

Nå skal vi skille mat- og hageavfall

Kort fortalt:

 • I løpet av 2023 må vi alle skille hageavfallet fra matavfallet.
 • Du får beskjed når dette skjer i din del av kommunen.
 • Fra da av skal bare matavfall kastes i den brune beholderen.
 • Du kan kvitte deg med hageavfallet på flere måter, eller kompostere det selv.
 • De fleste velger å få en egen beholder til hageavfallet, og det koster ikke noe.
Lokket på to avfallsbeholdere. Et grønt for hageavfall og et brunt for matavfall.

Hvorfor skille mat- og hageavfall?

I Stavanger-regionen er innbyggerne blant landets flinkeste til å sortere avfallet, og nå skal vi bli enda bedre: Vi skal skille det verdifulle matavfallet fra det like verdifulle hageavfallet.

Begge disse avfallstypene er mer verd alene enn sammen. Matavfall går til produksjon av biogass, mens hageavfallet går til kompostering og blir til ny jord. 

Derfor er det kommet nye krav, både fra IVAR IKS, som tar imot og behandler avfallet, og i den nasjonale avfallsforskriften. Fra og med 2024 må vi alle ha sluttet å blande mat- og hageavfall i samme beholder.

Egen beholder for hageavfall

Det grønne lokket på en avfallsbeholder for hageavfall.Det kommer en egen beholder for hageavfall, i tillegg til avfallsbeholderne du allerede har.

I den kan du legge alt som vokser og gror i hagen. Grovt sett handler det om gress, løv, hageplanter, greiner, kvister, små stammer og lignende.

Du beholder den brune beholderen du har i dag, i den skal vi bare kaste matavfall.

Har du hatt flere beholdere for bioavfall til nå, bytter vi dem ut med én beholder på 140 liter til matavfall.

Stor beholder for deg med ekstra mye hageavfall

Du som har så mye avfall at det ikke en gang holder med en dunk på 140 liter, kan bytte den ut med en 400-liters beholder for hageavfall. Med den bestiller du selv tømming på hentavfall.no, inntil 15 ganger årlig. Også dette er uten ekstra kostnad for deg.

Stor beholder for hageavfall som står på hjul.

Delt beholder for mat- og hageavfall

Noen steder vil innbyggerne får tilbud om en delt beholder, med matavfall i ett kammer og hageavfall i det andre. Det krever spesialbil med to rom, ett for matavfall og ett for hageavfall. Åpen avfallsbeholder med tolike store kammere, ett for matavfall og ett for hageavfall.

Ingen økte kostnader for deg

Uansett hvilken beholder du blir tilbudt, vil det ikke føre til at renovasjonsgebyret ditt øker, men tvert imot bidra til å holde gebyret så lavt som mulig.

Når tømmes hageavfallet?

Den nye beholderen for hageavfall tømmes samme dag som beholderen for matavfall, hver andre uke.

Du setter frem begge beholderne, eller eventuelt den delte beholderen, på tømmedagen som vanlig.

Som før må beholderne ikke bli så tunge at de går ut over renovatørenes helse. Eller så fulle at lokket er åpent og avfallet tyter ut. Da blir de ikke tømt.

Store busker er presses ned i tre brune beholdere for bioavfall. Frisyren er høy.
Avfallsbeholdere med høy frisyre blir ikke tømt. Klipp opp slike bustetroll i små deler, bestill fliskutting eller henting av avfallet på hevntavfall.no, eller levér busken på IVARs miljøstasjon.

Beholderne varer også lenger når vi ikke overlesser dem. Det skal være maks 50 kg i en vanlig 140-litersbeholder.

Vil du ta hånd om hageavfallet selv?

Vi har flere løsninger for dere som ikke ønsker enda en avfallsbeholder på tomta, enten du vil gjøre hageavfallet om til en ressurs i hagen eller vil kvitte deg med det på andre lovlige måter.

Noen av løsingene gir redusert renovasjonsgebyr:

 • Har du hage og interesse, kan du kompostere både mat- og hageavfallet i egen varmkompostbinge i stedet for å ha egen dunk for matavfall. Du får redusert renovasjonsgebyr, støtte til kjøp av godkjent kompostbeholder og kan melde deg på gratis kurs i hjemmekompostering.
 • Har du liten eller ingen hage, og heller ikke så mye matavfall, kan du drive med kjøkkenkompostering (bokashi) i stedet for å få det hentet. Du får redusert renovasjonsgebyr og støtte også til kjøp av godkjent bokashi-beholder.
 • Du kan kompostere hageavfallet i en god gammeldags kaldkompostbinge eller komposthaug for hageavfall, og legge matavfallet i den brune dunken, som blir tømt annen hver uke. Kommunen selger kaldkompostbinger, laget av lokale attføringsbedrifter, til kr 500. Ønsker du å bestille en slik, send oss en e-post.
 • Du kan bestille gratis kverning av kvister og greier på hentavfall.no, maks tre ganger årlig. Fliskuttet beholder du til bruk i din egen hage.
 • Du kan bestille gratis henting av hageavfall på hentavfall.no, inntil tre kubikkmeter opptil tre ganger årlig.
 • Du kan levere hageavfall på en av IVARs gjenvinningsstasjoner, gratis hvis du ikke samtidig leverer annet avfall. Har du avfallet i sekker, bruk gjennomsiktige.

Noen kommunedeler er allerede i gang

Stavanger kommune prøver i 2023 ut ulike typer beholdere for hageavfall, for å finne de beste løsningene. Vi har begynt med kommunedelen Hundvåg, der dere som har hage og har egne avfallsbeholdere (ikke fellesløsninger) får en egen beholder for hageavfall.

Reglene og rådene ovenfor gjelder oss alle, etterhvert som vår husstand kommer med i ordningen.

Ønsker du ikke egen beholder for hageavfall?

Send oss en e-post dersom du ikke ønsker beholderen for hageavfall. Dette gjelder foreløpig bare for dere som har fått melding fra kommunen om at ordningen snart kommer i gang i din kommunedel. Vi andre må vente til det er vår tur og vi får informasjon om det fra kommunen.

Til deg med felles løsning for avfall

Beboere i borettslag og andre med felles avfallssystem, som for eksempel nedgravde avfallscontainere, vil i utgangspunktet ikke få egen beholder for hageavfall utdelt. For dere blir det felles ordninger også for hageavfall.

Hageavfall egner seg ikke i nedgravde containere, så det blir andre løsninger, så god som mulig for hvert enkelt område.

Via styret i borettslaget kan dere også bestille henting av hageavfall eller container til hageavfall etter felles dugnader på området.