PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Kildesortering
 4. Hageavfall

Nå skal vi skille mat- og hageavfall

Kort fortalt:

 • I løpet av vinteren 2023/2024 må vi alle skille hageavfallet fra matavfallet.
 • Fra da av skal kun matavfall kastes i den brune beholderen.
 • Du kan kvitte deg med hageavfallet på flere måter, eller kompostere det selv.
 • De fleste velger å få en egen beholder til hageavfallet, og det koster ikke noe.
Lokket på to avfallsbeholdere. Et grønt for hageavfall og et brunt for matavfall.

Hvorfor skille mat- og hageavfall?

I Stavanger-regionen er innbyggerne blant landets flinkeste til å sortere avfallet, og nå skal vi bli enda bedre: Vi skal skille det verdifulle matavfallet fra det like verdifulle hageavfallet.

Begge disse avfallstypene er mer verd alene enn sammen. Matavfall går til produksjon av biogass, mens hageavfallet går til kompostering og blir til ny jord. 

Derfor er det kommet nye krav, både fra IVAR IKS, som tar imot og behandler avfallet, og i den nasjonale avfallsforskriften. Fra og med 2024 må vi alle ha sluttet å blande mat- og hageavfall i samme beholder.

Egen beholder for hageavfall

Det grønne lokket på en avfallsbeholder for hageavfall.Det kommer en egen beholder for hageavfall, i tillegg til avfallsbeholderne du allerede har. Tilbudet vil i denne omgang dessverre ikke gjelde innbyggere på øyer med fergeforbindelse.

I den nye beholderen kan du legge alt som vokser og gror i hagen. Grovt sett handler det om gress, løv, hageplanter, greiner, kvister, små stammer og lignende.

Du har disse alternativene:

 • Inntil 2 stk 140 liter beholdere som tømmes hver 2. uke.
 • En 400 liter beholder som du selv bestiller tømming av på hentavfall.no.
 • En 400 liter og en 140 liter beholder.

Vi tilbyr ikke hageavfallsbeholdere på 240 liter. Grunnen er at de ofte blir fylt med for mye og for tungt hageavfall. Da knekker de under tømming.

Uansett hvilken størrelse du velger, må du passe på vekten i beholderen. Er beholderen for tung, vil den ikke bli tømt. 

 • I en 140 liters beholder kan du fylle maksimalt 50 kilo avfall
 • I en 400 liters beholder kan du fylle maksimalt 100 kilo avfall

Matavfallet ditt

Du beholder den brune beholderen du har i dag, i den skal vi bare kaste matavfall. Denne beholderen har vi i dag kun én størrelse av, 140 liter. At vi ikke tilbyr beholdere i mindre størrelse henger sammen med beholderne i tillegg til å være tilpasset deg som innbygger, også skal passe renovasjonsbilen uten at renovatøren skal måtte løfte en tung beholder. 

Et alternativ dersom du synes beholderen for matavfall er stor, kan være å dele beholder med en nabo. Gi oss bare beskjed. 

Har du hatt flere beholdere for bioavfall til nå, kan vi hente inn de ekstra beholderne slik at du sitter igjen med én beholder på 140 liter til matavfall.

Når tømmes hageavfallet?

Den nye beholderen for hageavfall tømmes hver andre uke. Hos de fleste tømmes beholderen samme dag som restavfallet, men enkelte adresser har tømming av hageavfall samme dag som matavfallet. Sjekk tømmekalenderen for din adresse.

Du setter frem begge beholderne på tømmedagen som vanlig.

Som før må beholderne ikke bli så tunge at de går ut over renovatørenes helse. Eller så fulle at lokket er åpent og avfallet tyter ut. Da blir de ikke tømt.

Store busker er presses ned i tre brune beholdere for bioavfall. Frisyren er høy.
Avfallsbeholdere med høy frisyre blir ikke tømt. Klipp opp slike bustetroll i små deler, bestill fliskutting eller henting av avfallet på hentavfall.no, eller levér busken på IVARs miljøstasjon.

Beholderne varer også lenger når vi ikke overlesser dem. Det skal være maks 50 kg i en vanlig 140-litersbeholder.

Ønsker du ikke egen beholder for hageavfall?

Har du fått beholderen for hageavfall, men ønsker å avbestille denne? Bruk skjema på nettsidene våre.

Stor beholder for deg med ekstra mye hageavfall

Du som har så mye avfall at det ikke holder med en dunk på 140 liter, kan bytte den ut med en 400-liters beholder for hageavfall. Med den bestiller du selv tømming på hentavfall.no, inntil 15 ganger årlig. Også dette er uten ekstra kostnad for deg.
Sette du frem sekker i tillegg til beholderen, reduseres antall årlige tømminger.

Send oss en e-post dersom du ønsker denne beholderen.

Beholdere for hageavfall på 140 liter og 400 liter.
Beholdere for hageavfall på 140 liter og 400 liter.

Ingen økte kostnader for deg

Uansett hvilken beholder du velger, vil det ikke føre til at renovasjonsgebyret ditt øker, men tvert imot bidra til å holde gebyret så lavt som mulig.

Vil du ta hånd om hageavfallet selv?

Vi har flere løsninger for dere som ikke ønsker enda en avfallsbeholder på tomta, enten du vil gjøre hageavfallet om til en ressurs i hagen eller vil kvitte deg med det på andre lovlige måter.

Noen av løsningene gir redusert renovasjonsgebyr:

 • Har du hage og interesse, kan du kompostere både mat- og hageavfallet i egen varmkompostbinge i stedet for å ha egen dunk for matavfall. Du får redusert renovasjonsgebyr, støtte til kjøp av godkjent kompostbeholder og kan melde deg på gratis kurs i hjemmekompostering.
 • Har du liten eller ingen hage, og heller ikke så mye matavfall, kan du drive med kjøkkenkompostering (bokashi) i stedet for å få det hentet. Du får redusert renovasjonsgebyr og støtte også til kjøp av godkjent bokashi-beholder.
 • Du kan kompostere hageavfallet i en god gammeldags kaldkompostbinge eller komposthaug for hageavfall, og legge matavfallet i den brune dunken, som blir tømt annen hver uke. Kommunen selger kaldkompostbinger, laget av lokale attføringsbedrifter, til kr 500. Ønsker du å bestille en slik, send oss en e-post.
 • Du kan bestille gratis kverning av kvister og greier på hentavfall.no, maks tre ganger årlig. Fliskuttet beholder du til bruk i din egen hage. Dette er et tilbud i sommerhalvåret.
 • Du kan bestille gratis henting av hageavfall på hentavfall.no, inntil tre kubikkmeter opptil tre ganger årlig.
 • Du kan levere hageavfall på en av IVARs gjenvinningsstasjoner, gratis hvis du ikke samtidig leverer annet avfall. Har du avfallet i sekker, bruk gjennomsiktige.

Noen kommunedeler er allerede i gang

Vi innfører ordningen gradvis. Reglene og rådene ovenfor gjelder oss alle, etterhvert som vår husstand kommer med i ordningen. 

Til deg med felles løsning for avfall

Beboere i borettslag og andre med felles avfallssystem, enten felles avfallsbeholdere eller nedgravde avfallscontainere, vil ikke få utdelt egen beholder for hageavfall. For dere blir det felles ordning også for hageavfall. 

Styret i borettslaget eller sameiet kan ta kontakt med oss for å avklare hvilken løsning som passer best, men dette er alternativene:

 • En eller flere 400 liters beholdere som tømmes etter bestilling på hentavfall.no.
 • En eller flere 400 liters beholdere som tømmes fast hver 2. uke.
 • En eller flere 140 liters beholdere som tømmes fast hver 2. uke.

Via styret i borettslaget kan dere også bestille henting av hageavfall eller container til hageavfall etter felles dugnader på området.

Uansett hvilken løsning dere velger for borettslaget/sameiet, skal ingen planter, verken fra stua eller fra balkongkassen, jord og stein kastes sammen med matavfallet. Dersom det ikke er en løsning for hageavfall hos dere, kan små mengder hageavfall kastes i restavfallet.

Vi vil redusere diameteren på innkastene ved nedgravde avfallscontainere for matavfall, slik at det ikke skal være mulig å kaste hageavfall i disse.