PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøval i Stavanger
 5. Piggdekkpant

Piggdekkpant

KORT FORTALT:

 • Bileiere i Stavanger får støtte til kjøp av inntil fire nye piggfrie vinterdekk for å erstatte fire piggdekk.
 • Du leverer piggdekkene til forhandleren du kjøper nye dekk fra.
 • Etter innvilget søknad sender du inn kvittering for kjøp av piggfrie vinterdekk sammen med dekkselgers erklæring.

Hvem kan søke om støtte?

 • Personer som er registrert som eier av en bil
 • Privatpersoner som er folkeregistrert i Stavanger kommune.

Illustrasjon av fire piggdekk som gir 1200 kroner i pant.
Du kan få inntil fire piggdekk i pant.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Kjøp av inntil fire nye piggfrie vinterdekk, så lenge like mange piggdekk blir levert inn.
 • De piggfrie vinterdekkene må kjøpes hos en registrert dekkforhandler i Norge.
 • Du får bare pant på vinterdekk som brukes i dag. Du får ikke pant på gamle piggdekk som du har liggende.
 • Du kan kun benytte ordningen én gang per bil. Bilen skal være registrert ut 2024.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • 300 kroner i støtte per piggdekk som erstattes av piggfrie vinterdekk.
 • Det gis støtte for inntil fire dekk, totalt 1200 kroner.

Slik får du piggdekkpant:

 1. Fyll inn dette søknadsskjemaet: Søknad om piggdekkpant 
 2. Send inn søknaden. Søknader behandles fortløpende, og du vil få raskt svar.
 3. Ved tilsagn om støtte, kjøp inn piggfrie vinterdekk og levér inn de gamle piggdekkene. Fyll ut skjemaet dekkselgers erklæring mens du er hos dekkforhandleren, og husk å få med kvittering!
 4. Send inn dekkselgers erklæring, sammen med kvitteringen ved å bruke dette skjemaet: Utbetalingsskjema for piggdekkpant.

 

Dekkselgers erklæring

Her kan du laste ned skjemaet dekkselgers erklæring. 

 • Dersom du ikke har mulighet for å ta utskrift, kan en kopi av skjemaet hentes hos kommunens innbyggerservice. En del dekkforhandlere i regionen har også dette tilgjengelig. 
 • Støtten vil deretter bli utbetalt, gitt at nødvendig dokumentasjon er innsendt og vilkårene for ordningen er overholdt.
 • Kvitteringen skal inneholde informasjon om antall kjøpte piggfrie vinterdekk, type, salgsdato og pris.
 • Refusjonssøknaden skal være korrekt og tydelig utfylt på alle punkter.

Hvorfor bør du bytte til piggfrie vinterdekk?

 • Du bidrar til bedre byluft. Piggfrie dekk forurenser lufta mindre enn piggdekk.
 • Piggfrie dekk gir lavere drivstofforbruk og mindre støy i og utenfor bilen.

Kontaktinformasjon

Lise Ball Priésner

Saksbehandler

Klima og miljø

Telefon:
51 50 74 59
E-post:
lise.ball.priesner@stavanger.kommune.no