PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer

Prosessen rundt sentrumsplanen

Kommunen har jobbet med sentrumsplanen siden 2011. Her kan du få et innblikk i planprosessen og innbygger-involveringen, og laste ned innspill fra høringene.

Endelig vedtatt sentrumsplan finner du på denne siden 

Bredt samarbeid og medvirkning

I arbeidet med planen har kommunen utforsket nye måter å involvere innbyggere og andre berørte aktører på. Gjennom ulike faser er det blant annet brukt idegrupper, dialog gjennom sosiale medier, aktiv bruk av lokale arkitektfirmaer og tradisjonell høring.

Planforslag februar 2018

Illustrasjon over havnefronten slik et av forslagene viser. 
Se flere forslag i Cityplanner.
Illustrasjon over havnefronten slik et av forslagene viser. Se flere forslag i Cityplanner.
Illustrasjon: Marthe Schjelderup, Stavanger kommune.

Politisk behandling og høring

24. oktober 2017 behandlet kommunalutvalget forslaget til ny sentrumsplan. Utvalget vedtok å legge forslaget ut på høring med enkelte endringer.

Bakgrunnsdokumenter og planer

Tidligere plandokumenter

Innspill fra høring høsten 2014

Innspillene kommunen har fått i den første høringen er oppsummert og besvart i et eget merknadshefte.