Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Store planoppgaver
  6. Sykehustomta

Sykehustomta

Hva skjer med sykehusområdet mellom Våland og Bekkefaret, når SUS flytter til Ullandhaug? Det skal en ny planprosess se nærmere på.

Sykehusområdet sett fra sør.

Sykehusområdet sett fra sør.

Hva skjer våren 2022?

Stavanger kommune jobber for tiden med å forberede og organisere et planarbeid for området der Universitetssjukehuset i Stavanger ligger i dag.

Den kommende planprosessen skal utforske og avklare hvordan dette området kan utvikles i fremtiden, når sykehuset etter hvert flyttes ut.

kart over planområdet

Kartlegging

Som del av forberedelsene har kommunen blant annet startet et arbeid med å kartlegge hvilke aktører og grupper som blir berørt av – og har interesse av – ny utvikling her. Du kan bidra ved å fylle ut denne undersøkelsen

Det vil kommer mer informasjon om oppstart av planarbeidet i løpet av våren 2022.  

Dersom du har spørsmål til det forbedrende arbeidet kan dette rettes til avdelingsleder for byutvikling, Hildegunn Hausken på hildegunn.hausken@stavanger.kommune.no

Flyfoto Teknikken-tomta
Først ut er området til «Teknikken», øverst og litt til venstre for midten i bildet.
Foto: Avdeling for kart og digitale tjenester

Kontaktinformasjon

Hildegunn Hausken

Avdelingssjef for byutvikling

 

Telefon:
51 50 76 06
E-post:
hildegunn.hausken@stavanger.kommune.no